Inloggen
Lisse

  

Restafval

Nog steeds verdwijnt er veel afval in de verkeerde container. Dat is jammer, want afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Zo blijven materialen "in de kringloop". Afval is dat geen afvalproduct meer, maar een grondstof. Zo zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.
Meerlanden maakt zich sterk voor nóg meer recycling; door afval weer als grondstof te gebruiken dragen we direct bij aan de vermindering van het broeikaseffect.  

Aanbiedregels rolemmer:

• Zet de rolemmer voor 7.30 uur op de aanbiedplaats en haal hem na de lediging weer binnen, uiterlijk om 21.00 uur.
• Losse zakken worden niet meegenomen.
• De deksel van de rolemmer moet nog dicht kunnen.
• Het afval mag niet te veel worden aangedrukt.
• De aangeboden rolemmer mag maximaal 80 kilo wegen, zwaardere rolemmers kunnen niet worden geleegd.
• De rolemmer moet met de handvatten naar de weg toe worden geplaatst als uw restafval met een wagen met achterbelading wordt opgehaald en moet met de handvatten van de weg af worden geplaatst als uw restafval met een wagen met zijbelading wordt opgehaald.