Inloggen
Haarlemmermeer

Rolcontainerregistratie Haarlemmermeer

In oktober 2011 startten de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden in Nieuw Vennep (wijk 8) met het registreren en controleren van rolcontainers voor restafval. Op die manier wil Meerlanden het aanbieden van afval in rolcontainers waar geen afvalstoffenheffing voor werd betaald zoveel mogelijk voorkomen.

Waarom rolcontainerregistratie?

De registratie is ingevoerd nadat geconstateerd is dat er rolcontainers in gebruik waren waarvoor geen afvalstoffenheffing werd betaald. De kosten daarvan werden gedragen door inwoners die wel afvalstoffenheffing betalen. Met de registratie en controle van restafvalcontainers wil Meerlanden de ‘illegale' rolcontainers uit de omloop halen en ervoor zorgen dat aan de bewoner de juiste afvalstoffenheffing wordt berekend.

Hoe wordt de controle uitgevoerd?

Eind september 2011 kregen bewoners van wijk 8 één of meerdere stickers toegezonden om op de restafvalcontainer(s) te plakken. Op de stickers stond vermeld; een streepjescode, het adres van de bewoner en de inhoud van de rolcontainer(s) die volgens onze informatie bij het adres hoorde. Vanaf oktober 2011 controleerde Meerlanden tijdens de inzameling in de wijk of de restafvalcontainers van de juiste sticker waren voorzien. Wanneer dit niet het geval is, worden (na enkele waarschuwingen) de rolcontainers zonder (juiste) sticker ingenomen of niet meer geleegd.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over rolcontainerregistratie, kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via: info@meerlanden.nl of 0297 - 381 717 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur).