Samen met de bewoners werken wij aan een schone, groene en veilige buurt

Wij werken samen met negen gemeenten en hun bewoners aan een schone en duurzame leefomgeving. Dit doen wij door uw buurt schoon, heel en veilig te houden en door afval innovatief in te zamelen en te verwerken.

Milieustraat Meerlanden
GFT
Afvalverwerking Meerlanden

Meerlanden in 2015

Icoon Meerlanden
0
kInderen rondgeleid
Icoon Meerlanden
0
producten verkocht in Meerwinkel
Icoon Meerlanden
0
wagens rijden op groengas
Icoon Meerlanden
0
kilogram zwerfafval opgeruimd