Grofvuil

Grofvuil

Grofvuil mag naar:

icon-Brengparkje-grijs

Verzamelcontainer

icon-Milieustraat-groen

Milieustraat

icon-Container-grijs

Rolcontainer

icon-Meerwinkel-grijs

Kringloopwinkel

icon-Ophalen-groen

Ophalen op afspraak

icon-KCA-grijs

KCA-wagen

Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in de rolcontainer of in de verzamelcontainer bij brengparkjes aan te bieden. Het is een verzamelnaam voor allerlei soorten afval.

Zo’n 92% van het grofvuil bestaat uit tien verschillende afvalstromen, zoals glas, kunststof en hout, die wij volledig recyclen.

Het kleine percentage van het grofvuil dat niet gerecycled kan worden, wordt bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam verbrand. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen.

Icon_meerlanden

Grofvuil is voor 92% recyclebaar.

Icoon Meerlanden

Door grofvuil te verbranden ontstaat warmte.

De hoeveelheid grofvuil: per kalenderjaar kunt u uw grofvuil gratis tot 3m³ wegbrengen of laten ophalen. Bij wegbrengen wordt per halve m³ afgerekend en bij het ophalen per hele m³.

Grofvuil wegbrengen: breng uw grofvuil naar de milieustraat aan de Aarbergerweg 41, Rijsenhout. Neem een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van uw huidige adres mee. Bij overschrijding van het jaarlijkse quotum van 3m³ kost het €40,67 per m³.

Gratis kunt u altijd wegbrengen: wit- en bruingoed, papier en karton, autobanden zonder velg, glas, textiel, klein chemisch afval en plastic verpakkingsmateriaal.

Alleen tegen betaling kunt u wegbrengen: autobanden met velg (€ 3,66 per stuk) en tractorbanden (€ 15,25 per stuk).

Grofvuil laten ophalen: u kunt met ons hiervoor een afspraak maken; telefonisch via 0297 – 381 717 of via een online formulier. Bij overschrijding van het jaarlijkse quotum van 3m³ kost het € 71,18 per m³. Grofvuil wordt één keer per drie maanden (maart, juni, september en december) opgehaald volgens vaste routes. Bied uw grofvuil gebundeld en per soort aan. Maak de bundels niet zwaarder dan 25 kilo en niet langer dan 1,50m.

Het ophalen van koel- en vrieskasten is gratis en gaat niet van uw jaarlijkse quotum af.

Niet opgehaald wordt: puin, bouw- en sloopafval en grond, bielzen, autobanden, asbest, klein chemisch afval (KCA), takken, drukhouders en teerhoudend dakleer. Dit afval kunt u wel zelf wegbrengen naar de milieustraat.

Speciaal voor bewoners van nieuwbouwwijken: de eerste twee maanden ná oplevering van uw nieuwbouwwoning kunt u extra grofvuil gratis laten ophalen. Totaal kunt u 3m³ extra gratis aanbieden. Bel hiervoor Publieksinformatie via 0297 – 381 717.