Inloggen
Geef afval een toekomst!

  

Kringloop frituurvet

Nog steeds verdwijnt veel afval in de verkeerde container. Dat is jammer, want afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Ook uw afvalcontainer bevat nog waardevolle materialen!

Van uw gebruikte frituuroliën en -vetten laten wij biodiesel maken. Biodiesel is een duurzame brandstof. De basisgrondstof van biodiesel is biologisch afbreekbaar en niet giftig. Bij verbranding van biodiesel komt veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan bij gewone brandstoffen. Biodiesel is CO2-neutraal: de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt door verbranding, is eerder door de plantaardige bron uit de lucht gehaald tijdens het groeiproces. Biodiesel draagt dus niet bij aan het broeikaseffect.

Uw gebruikte frituurvet en -olie kunt u in de oude verpakking inleveren bij onze milieustraten en de chemokar. De gescheiden inzameling van frituurvet levert een aanzienlijke besparing op de verwerking van het overige afval op.

Geef afval een toekomst!