Inloggen
Geef afval een toekomst!

De Groene Energiefabriek van Meerlanden:
GFT wordt groengas, C02, warmte, water én compost

Het Meerlandenconcept 

In onze Groene Energiefabriek in Rijsenhout verwerken wij  sinds 2011 groente- fruit- en tuinafval op een innovatieve manier.

Gft-afval wordt eerst vergist en dan gecomposteerd. Vergisting levert groengas en CO2, composteren levert warmte, compost en water:

  • op groengas rijden wagens van Meerlanden en anderen klimaatneutraal
  • compost en CO2 laten bloemen en planten, groente en fruit bloeien
  • warm water verwarmt kassen
  • veegmachines sproeien straten schoon met proceswater


50.000 Ton gft-afval wordt jaarlijks eerst vergist en daarna gecomposteerd. Bij vergisten komt biogas vrij. Daarvan maken we in een gasopwerkingsinstallatie groengas. Het groengas is van aardgaskwaliteit en wordt ingevoed in het aardgasnet. In de regio Haarlemmermeer zijn vier gasvulpunten gerealiseerd waar Meerlanden-gas kan worden getankt, in Heemstede één. Certificaten, uitgegeven door Vertogas, bewijzen dat het om groengas gaat. Auto's op groengas rijden (vrijwel) klimaatneutraal op ‘bananenschillen!'

Het gft-afval wordt aangeleverd door de bewoners van Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en veel bedrijven.

 

Circulaire economie

Kringloop gft-afval

Meerlanden stimuleert hiermee een lokale kringloop: gft-afval wordt ingezameld bij bewoners in de regio en verwerkt op de eigen locatie in Rijsenhout en precies daar ook weer gebruikt: de inzamelwagens van Meerlanden rijden klimaatneutraal op lokaal ingezameld gft-afval.

Iedereen die afval scheidt, helpt dus de lokale kringloop van gft-afval te sluiten. En de C02-uitstoot in de regio te verlagen. En omdat er veel meer gas produceert wordt dan we zelf kunnen oprijden, kunnen lokale gemeenten en bedrijven ook rijden op groengas, volledig van eigen bodem.

Zo geeft Meerlanden een impuls aan het leveren en gebruiken van duurzame energie in de regio en helpen wij gemeenten en bedrijven hun doelstellingen voor CO2-reductie en duurzame energie productie te realiseren.

Als de installatie optimaal draait, produceert Meerlanden ongeveer 2,5 miljoen m3 groengas per jaar; voldoende voor ongeveer 350 voertuigen. Bij Meerlanden rijden nu 37 (10 in bestelling) van de in totaal 128 wagens op groengas (prullenbakkenwagens, bestelwagens, een veegwagen, inzamelwagens).

In 2016 kan Meerlanden haar diensten bijna volledig klimaatneutraal uitvoeren; dan rijden alle wagens (behalve de hele zware transportvoertuigen) op groengas.

Groengas is één van de vijf producten die de verwerkingsinstallatie oplevert. De andere zijn: compost (een natuurlijke bodemverbeteraar), warmte (broeiwarmte van compostering verwarmt een nabij gelegen kwekerij), water (met proceswater sproeien de veegwagens van Meerlanden de straten schoon) en CO2 (bij opwerking van biogas worden methaan en CO2 gescheiden. Van methaan wordt het groengas gemaakt, CO2 gaat naar kwekerijen in de buurt als groeibevorderaar; het vervangt fossiele CO2).

Het proces

Eerst wordt gft-afval vergist in een gesloten silo. Van het biogas dat bij het vergisten vrij komt maken we groengas (aardgaskwaliteit) en leveren dat aan het aardgasnet en ons eigen aardgasvulstation. Om groengas te maken van biogas, wordt CO2 gescheiden. CO2 is een groeibevorderaar die door kwekerijen wordt gebruikt. Kwekerijen in de omgeving van Meerlanden kunnen de groene CO2 toepassen, in plaats van traditionele CO2, een product uit de fossiele industrie.

Na ongeveer drie weken is het vergistingsproces gereed en komt het vergiste materiaal, ‘digestaat', uit de silo. Digestaat is heel nat; het wordt vermengd met vers gft-afval zodat het minder nat en dus dikker wordt. Daarna kan het in de overdekte tunnelscomposterings-installatie worden gecomposteerd. Compost is biologische mest voor de landbouw, puur natuur.

Bij composteren in de tunnels komt veel warmte vrij. Deze warmte leveren wij, in de vorm van warm water, aan onze buurman, kwekerij en showkas De Arendshoeve voor verwarming van de kassen. Het is voor het eerst dat broeiwarmte uit compostering (laagwaardige warmte) nuttig wordt toegepast.

Dit proces wil Meerlanden optimaliseren: in de zomer leveren bewoners meer gft-afval aan (dan is er meer tuinafval) en wekt Meerlanden dus meer warmte op. Omdat de warmtevraag van de glastuinbouw juist in de winter hoog is, onderzoekt Meerlanden of de warmte in de zomer kan worden opgeslagen in de grond, om het in de winter te kunnen gebruiken. Meerlanden heeft hiervoor met Maxime Verhagen, Minister van Economische zaken, Landbouw en Innivatie (EL&I) een Green Deal gesloten. Het Rijk zal helpen de procedures voor wet- en regelgeving te versoepelen.

Bij het composteringsproces komt veel water vrij. Dit water gebruiken we als sproeiwater in de veegmachines waarmee Meerlanden de buurt schoon houdt.

Klimaatneutraal

De totale C02 besparing van dit project is ongeveer 16 miljoen kilo C02. De voetafdruk van Meerlanden is ongeveer 3,5 miljoen kilo. Meerlanden rijdt dus straks niet alleen klimaatneutraal, we gaan verder dan dat; omdat we meer C02 besparen dan we zelf uitstoten, kunnen gemeenten en bedrijven meeprofiteren; bedrijven of gemeenten die één van de producten gebruiken (warmte, groengas, CO2, compost), besparen hiermee C02. Zo helpen wij gemeenten en bedrijven hun doelstellingen voor CO2-reductie en duurzame energie productie te realiseren.