Inloggen
Geef afval een toekomst!

  

Wat gebeurt er met uw afval?

Er zijn veel verschillende soorten afval, ofwel grondstoffen. Deze kunnen worden gerecycled tot geheel nieuwe producten, of worden gebruikt om energie mee op te wekken. Op deze pagina leest u alles over wat er met uw gescheiden afval gebeurt.

Grofvuil

Hout

Gft-afval & takken 

Autobanden

Glas

IJzer

Plastic

Dakleer & asbest

KCA

Puin

Restafval

Gasbeton

Textiel

Gips

Frituurvet

Vlakglas

Papier

Accu's

Veegvuil

PC's & beeldschermen

Tapijt

Witgoed & bruingoed

Harde kunststoffen

Gasbeton

 

Grofvuil

Grofvuil is een verzamelnaam voor allerlei soorten afval. Een deel van het grofvuil bestaat uit glas, kunststof en hout. Dit is ongeveer 30% en is volledig recyclebaar. Dit wordt uit het grofvuil gescheiden. De overige zeventig procent wordt bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam verbrand. Door de hitte die ontstaat, wordt water in de ketelwanden omgezet in stoom. Deze stoom drijft turbines aan en daarmee wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Een ander deel van de warmte wordt rechtstreeks gebruikt voor het verwarmen van huizen en bedrijfsgebouwen rondom de centrale.

Daarnaast is grofvuil niet altijd afval. Goed bruikbare spullen - dat betekent schoon, heel en - indien van toepassing - nog werkzaam - kunnen naar de kringloopwinkel De Meerwinkel: www.meerwinkel.nl

Gft-afval
Gft-afval wordt levert vijf nuttige producten op in onze Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Hier vergisten en composteren wij het GFT. Bij vergisting komt gas vrij. Van dit gas maken we groengas en C02. De installatie levert ook compost, warmte en water. Warmte wordt geleverd aan het glastuinbouwgebied. Compost en C02 laten bloemen en planten, groente- en fruit groeien. Het water gebruiken we in de straatreiniging en gladheidbestrijding. Groengas kan je gebruiken om te verwarmen en je kunt er op rijden. Zo rijden de vuilniswagens van Meerlanden klimaatneutraal op het gft-afval dat ze zelf inzamelen!

Glas
Uw bont, wit en groene glasafval wordt bij Meerlanden zoveel mogelijk op kleur gesorteerd en verzameld. Daarna wordt het naar Nederlandse glasfabrieken gebracht waar het schoongemaakt wordt en wordt gerecyled tot nieuw glas zoals glazen flessen en potten.

Plastic
Plastic verpakkingsmateriaal wordt zoveel mogelijk gerecylced tot nieuwe plastic producten zoals autobumpers, dashboards, fleecetruien, toetsenborden en nog veel meer. Grootschalige recycling van plastic afval zorgt voor minder druk op het milieu. We hoeven dan geen nieuw plastic te gebruiken. Weinig mensen weten dat plastic wordt gemaakt van aardolie. Maar we weten allemaal wel dat aardolie schaars wordt én dat het gebruik ervan bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ook levert gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval een aanzienlijke besparing op de verwerking van het overige afval op.

KCA
Klein chemisch afval wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Zo kan het metaal uit batterijen en accu's worden hergebruik. Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer is het waardevolle zilver weer bruikbaar. Olie wordt ten slotte weer als brandstof benut. Het zogenaamde restafval gaat naar speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de gassen die daarbij vrijkomen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt. Kca dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

Restafval
Restafval is het afval wat overblijft nadat al het bruikbare afval er van is gescheiden, zoals gft-afval, glas, plastic en papier. Restafval is voor het grootste gedeelte niet geschikt voor hergebruik. Het afval wordt daarom verbrand in grote ovens. Hiermee kan energie (elektriciteit) en warmte opgewekt worden. Het product dat na verbranding over blijft wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het asfalteren van wegen.

Textiel
Textielafval kan vaak nog goed gebruikt worden door anderen. Afgedankt textiel wordt apart ingezameld en gaat veelal naar De Meerwinkel om daar voor een lage prijs verkocht te worden als tweedehands kleding. Ook wordt textiel naar Afrika gebracht.

Frituurvet
Van gebruikte frituuroliën en -vetten wordt biodiesel gemaakt. Biodiesel is een duurzame brandstof. De basisgrondstof van biodiesel is biologisch afbreekbaar en niet giftig. Bij verbranding van biodiesel komt veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan bij gewone brandstoffen. Biodiesel is CO2-neutraal: de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt door verbranding, is eerder door de plantaardige bron uit de lucht gehaald tijdens het groeiproces.

Papier
De belangrijkste grondstof voor papier is oud papier, niet hout. Van oud papier en karton wordt bijvoorbeeld krantenpapier, golfkarton, toiletpapier en papieren zakdoekjes gemaakt. Oude kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk kunnen bij het oud papier, net als kartonnen dozen en verpakkingen, oude (telefoon)boeken, wc-rolletjes, enveloppen, papieren zakken, eierdozen en cadeaupapier.
Niet bij het oud papier horen de kartonnen verpakkingen van zuivel en frisdrank. Die hebben een plastic laagje aan de binnenkant. Nat en/of vervuild papier en karton zoals onder andere keukenrolpapier, toiletpapier en behang ook niet.

Veegvuil
Al het veegvuil dat door onze veegwagens wordt opgehaald, wordt gestort op de milieustraat van Meerlanden en getransporteerd naar een grondreinigingsinstallatie. Daar wordt de verontreinigde zandige grond gezuiverd van onder meer olie. Deze olie en de overige vervuiling wordt vervolgens bij speciale stortplaatsen gestort. Wat overblijft is secundaire bouwstof (categorie I en II). Dit zand wordt gebruikt voor wegenbouw en voor straatwerk. Ongeveer 90% van het veegvuil wordt op deze manier hergebruikt.

Tapijt
Alle soorten tapijt worden fijngemaakt in de shredder. Dit wordt vervolgens gebruikt als bijstook in cementovens. Tapijt heeft als brandstof namelijk een hoge calorische waarde (energie-inhoud).

Harde kunststoffen
Harde kunststoffen worden door Meerlanden naar een kunststofverwerker gebracht. Op dit tussenstation wordt het in balen geperst en vervolgens verscheept naar China. Hier wordt het gesorteerd op soorten kunststof, waarbij wordt gekeken naar de samenstelling. Vervolgens gaat het door de shredder, waarna het gebruikt wordt voor nieuw plastic. Ook harde kunststoffen worden 100% gerecycled.

Hout

Hout wordt onderverdeeld in verschillende categorieën/kwaliteiten:

A-Hout
Van oud, onbehandeld hout (bijvoorbeeld pallets) worden MDF-platen gemaakt. A-hout wordt volledig hergebruikt.

B-hout
B-hout is geplastificeerd en ongestoffeerd hout. Dit hout wordt fijn gemalen en gemengd met lijm om er zo spaanplaat van te maken. Spaanplaat wordt onder meer gebruikt voor keukenkastjes en kledingkasten. B-hout wordt dus ook volledig hergebruikt.

C-hout
Geïmpregneerd of geolied hout wordt fijn gemalen en verbrand als biomassa voor energie. Wat overblijft is schone stoom, die wordt gebruikt om duurzame elektriciteit op te wekken.

Autobanden
Van de autobanden die bij Meerlanden ingeleverd worden, moeten de velgen verwijderd zijn. Het rubber van de banden wordt volledig gerecycled in kunstgrasmatten voor voetbalvelden en voor zachte tegels bij bijvoorbeeld speeltuinen.

IJzer
De ijzerboer knipt het oude ijzer in stukken. Tijdens dit knippen worden overige materialen, zoals plastic of stof, verwijderd. Deze stukken ijzer komen vervolgens terecht op een zogenaamde ‘non-ferro scheider' die de verschillende soorten metaal scheidt. Iedere metaalsoort wordt gesmolten en opnieuw gebruikt. Het ijzer wordt dus volledig gerecycled.

Gasflessen worden apart ingezameld. De eventueel resterende inhoud wordt eruit gehaald en verbrand. Het ijzer wordt hergebruikt.

Oude fietsen worden opgeknapt door vrijwilligers bij De Meerwinkel, de kringloopwinkel van Meerlanden, en vervolgens verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel. Meer informatie vindt u op www.meerwinkel.nl.

Dakleer & asbest
Dakleer en asbest zijn de enige twee afvalsoorten op de milieustraat die niet hergebruikt kunnen worden. Dit afval wordt volledig ingepakt en afgedekt in de grond gestort. Op veel van deze afvalbergen verrijzen golfbanen. Er wordt wel hard gewerkt aan een manier om dakleer en asbest te recyclen.

Puin
Puin wordt volledig gerecycled tot granulaat in de wegenbouw. Nadat het puin is opgehaald bij Meerlanden, worden beton en tegels (het grootste deel van puin) gescheiden. Vervolgens wordt het in stukken gebroken. Zo ontstaan korrels van verschillend formaat (8-14 mm) en is het granulaat gebruiksklaar.

Gasbeton
Gedumpt gasbeton wordt getransporteerd naar Duitsland. Daar wordt het vermengd met water en gebruikt om oude mijnen vol te storten. Zo kunnen de leegstaande mijnen niet instorten.

Gips
Gipsblokken en -platen worden ingezameld op de milieustraat en verwerkt tot nieuwe grondstof om gips te maken bij de gipsfabriek in Delfzijl. Papier en ijzer worden gescheiden van het gips en apart gerecycled.

Vlakglas
Ruiten en spiegels zijn goede voorbeelden van vlakglas. Van vlakglasafval wordt nieuw glas geproduceerd. Door vlakglasafval gescheiden van ander bouwafval te verzamelen en te recyclen wordt het milieu gespaard. Niet alleen wordt er minder afval gestort, er wordt eveneens minder energie verbruikt. De productie van nieuw glas uit glasscherven verbruikt minder energie dan de productie uit de orginele grondstoffen zand en soda.

Accu's
Accu's bestaan uit kunststof, accuzuur en lood. Kunststof wordt hergebruikt voor onder meer nieuwe accu's. Het accuzuur wordt afgebroken en ook lood wordt hergebruikt.

PC's & beeldschermen
Oude beeldschermen en pc's worden apart ingezameld bij Meerlanden. Uit het computerafval worden goud, platina en koper gewonnen voor hergebruik. Maar ook ijzer en kunststof worden gescheiden en opnieuw gebruikt.
Het resterende computerafval wordt afgebroken.

Witgoed & bruingoed
Bij de aanschaf van wit- of bruingoed betaalt de consument een extra vast bedrag boven op de aanschafprijs: de verwijderingsbijdrage. De winkelier staat dit bedrag weer af aan zijn leverancier, die het geld in een centrale kas stort. Uit deze centrale kas wordt het recyclingsproces bekostigd: van de ophaalservice tot de verwijdering van bruikbare elementen. Onder meer het ijzer uit wit- en bruingoed wordt gerecyceld.