Inloggen
Geef afval een toekomst!

Geef afval een toekomst!

Geef afval een toekomst!

Nog steeds verdwijnt veel afval in de verkeerde container. Dat is jammer, want afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Ook uw afvalcontainer bevat nog waardevolle materialen! Door uw gft-afval in de groenbak te doen, uw klein chemisch afval naar de milieustraat te brengen en uw oude glas, plastic, papier en textiel naar de brengparkjes te brengen, blijven materialen in de kringloop. Het afval is dan geen afvalproduct meer, maar een grondstof. Zo zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Geef afval een toekomst!

Toekomstvisie op afval

De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Logisch gevolg: grondstof- en energieprijzen stijgen. Afval kan nieuwe grondstof en fossiele energie vervangen! Meerlanden is beheerder van veel afval ofwel van veel grondstof en energie.  Meerlanden is vooruitstrevend daar waar het gaat om hergebruik en bouwt aan een samenleving met 100% recycling.

Campagne

Op deze website vindt u meer informatie over onze campagne "Geef afval een toekomst!".

Houdt deze website in de gaten!