Inloggen
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 Grofvuil  

Grofvuilregeling

• 3m³ per kalenderjaar gratis wegbrengen, OF
• 3m³ per kalenderjaar gratis op laten halen

Grofvuil wegbrengen 

Als inwoner van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunt u uw grofvuil wegbrengen naar de volgende milieustraten:

• Milieustraat Rijsenhout: Aarbergerweg 41
• Milieustraat van Spaarnelanden in Haarlem: Ing. Lelyweg 93

Het aannamebeleid van beide milieustraten is nu gelijkgetrokken. Bij Spaarnelanden mocht tot voor kort ‘ongesorteerd’ grof afval worden aangeleverd. Vanaf nu geldt voor beide milieustraten dat grof afval zoveel mogelijk gesorteerd moet worden aangeleverd. Ongesorteerd grof huishoudelijk afval wordt door beide milieustraten niet langer geaccepteerd.

Openingstijden

Milieustraat Rijsenhout:
Is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Milieustraat Haarlem:
Is geopend van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 15.30 uur.

U kunt uw afval gratis wegbrengen tot 3m³. Daarboven kost het €40,67 per m³.
Neem een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van uw huidige adres mee. Bijvoorbeeld een envelop met uw naam en adres (drukwerk).
Ook voor het wegbrengen van grofvuil voor een ander heeft u het geldige legitimatiebewijs en het bewijs van het huidige adres van de betreffende persoon nodig.

Gratis kunt u altijd wegbrengen:

• Wit- en bruingoed
• Papier en karton
• Autobanden zonder velg
• Glas
• Textiel
• Klein chemisch afval

  

Asbest, takken, autobanden en puin, zand en grond

• Asbest en asbesthoudende materialen luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic (minimale dikte 0,2 mm! - ook gratis verkrijgbaar bij Meerlanden): tot 100 kilo per kalenderjaar gratis; daarboven worden kosten in rekening gebracht: € 0,46 per kilo.
• Takken kosten bij overschrijding van 3m3 € 24,91 per m³
• Autobanden zonder velg kunnen gratis naar de milieustraat worden gebracht. Autobanden met velg kosten € 3,66 per stuk. U kunt ze ook inleveren bij de leverancier van nieuwe banden.
• Voor traktorbanden berekenen wij € 15,25 per stuk.
• Puin, zand en grond: maximaal 1m³ per kalenderjaar. Deze kubieke meter gaat wel ten koste van het grofvuilquotum.
• Meer dan 1m3 puin kost €40, 67 per m3.
• Meer dan 1m3 grond en/of zand wegbrengen is niet mogelijk, ook niet tegen betaling.

  

Grofvuil op laten halen

Online een afspraak maken
• Telefonisch een afspraak maken bij de afdeling Publieksinformatie. Bel: 0297-381 717

  

Regels

• Zorg dat op de afgesproken dag iemand aanwezig is om het afhaalbewijs te tekenen
• Bied uw grofvuil gebundeld en per soort aan. Maak de bundels niet zwaarder dan 25 kilo en niet langer dan 1,50 m.
• Grofvuil ophalen is tot 3m³ per kalenderjaar gratis. Hierboven betaalt u € 71,18 per m³

Niet opgehaald wordt:

Puin, bouw- en sloopafval en grond
• Bielzen
• Autobanden
• Asbest
• Klein chemisch afval (KCA)
• Takken
Dit afval kunt u wel zelf wegbrengen naar de milieustraat in Rijsenhout of Haarlem.

Wat gebeurt er met uw grofvuil?

Grofvuil is een verzamelnaam voor allerlei soorten afval. Een deel van het grofvuil bestaat uit glas, kunststof en hout. Dit is ongeveer 30% en is volledig recyclebaar. De overige zeventig procent wordt bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam verbrand. Door de hitte die ontstaat, wordt water in de ketelwanden omgezet in stoom. Deze stoom drijft turbines aan en daarmee wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Een ander deel van de warmte wordt rechtstreeks gebruikt voor het verwarmen van huizen en bedrijfsgebouwen rondom de centrale.

Page is under construction

Page is under construction