Inloggen
Werken@

Meerlanden 

Meerlanden is vanuit negen locaties actief op het vlak van afvalinzameling, beheer en onderhoud van openbare ruimte (o.a. groenonderhoud, straatreiniging en rioleringswerkzaamheden), verwerking van afval tot nieuwe grondstoffen en energie, beheer milieustraten, marktbeheer en business park management.

Als partner van 9 gemeenten en 4.000 bedrijven werken wij aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Wij bouwen aan een samenleving met gesloten kringlopen (100% recycling) en initiëren duurzame energieprojecten in de regio. Zo produceren wij zelf groene energie uit gft-afval.

Meerlanden is een vitale organisatie en zit in de top van de Nederlandse afvalbedrijven op het vlak van duurzaamheid. Meerlanden biedt werkgelegenheid aan ruim 450 enthousiaste medewerkers waarbij de organisatie nadrukkelijk oog heeft voor sociale participatie.

Vacatures

Hieronder vind je de vacatures die we momenteel hebben.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

Bestuurssecretaris (32 uur per week)

Wij zijn per direct op zoek naar een  Bestuurssecretaris.

De functie

De Bestuurssecretaris is binnen Meerlanden een nieuwe functie. De noodzaak hiertoe komt voort uit de groei van de organisatie, de toenemende complexiteit in termen van governance, compliance en bestuurlijk-juridische vraagstukken. Daarnaast is de vorming van een nieuw strategisch plan voor de periode 2015 – 2020 en de sturing op de uitvoering hiervan van belang. Al deze factoren vragen om een versterking van de ondersteuning van het bestuur. De functie richt zich in essentie op het governance van het bedrijf richting commissarissen en aandeelhouders en het uitbreiden van de juridische expertise.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunt directie
 • Bereidt mede de vergadering van bestuur, RvC en AvA voor
 • Ziet toe op adequate verslaglegging
 • Ondersteunt bij juridische aangelegenheden
 • Coacht waar nodig
 • Geeft leiding aan afdeling HRM
 • Bepaalt mede de strategische HRM agenda

Resultaatgebieden

Organiseren en faciliteren vergaderingen van RvC en aandeelhouders met directeur/ bestuurder

 • Opstellen en uitwerken jaarkalender voor afstemming en besluitvorming RvC.
 • Bevorderen en bewaren van tijdige en volledige aanlevering van voorstellen en stukken.
 • Voorbereiding stukken RvC en AvA.
 • Mede aanspreekpunt voor vragen vanuit RvC en AvA.

 
Juridische advisering/compliance

 • Behartigt de juridische zaken van de vennootschap (contracten, arbeidsrecht, vergunningen, bezwaren, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten).
 • Werkzaamheden in het kader van compliance, zoals vergunningen, integriteit etc.

 
Bestuurlijke taken

 • Opstellen notities directeur/bestuurder.
 • Uitvoeren van specifieke opdrachten namens directeur/bestuurder, waaronder projectleider bestuurlijk juridische projecten.

 
HRM en secretariaat

 • Is portefeuillehouder van HRM
 • Stelt strategische HRM agenda en HR jaarplan vast.
 • Geeft leiding aan HRM
 • Functionele aansturing secretariaat.


Good governance bewaren

Het profiel

Bestuurssecretaris beschikt over ruime ervaring in een vergelijkbare functie. Procesmatig sterk en weet goed structuur aan te brengen. Tegelijkertijd doortastend in het behalen van gestelde doelen. Resultaten boeken vooral op basis van persoonlijkheid. Onafhankelijk, objectief en helder in de boodschap. Snel vertrouwen krijgen, uitstralen van natuurlijk gezag. Dienstverlenende houding en toch het lef, wanneer nodig, positie in te nemen.

Door uw wijze van communicatie die gericht is op afstemmen, schakelen en (zelf)reflectie bent u zeer sociaal vaardig en creëert u rust, helderheid en transparantie. U bent analytisch en accuraat ingesteld en in het bezit van een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Functie-eisen 

 • Kent Governance Code(s) en weet deze hanteerbaar te vertalen
 • Ervaring met RvC en AvA en het concipiëren bestuursstukken
 • Kent de omgeving van een publieke NV
 • Bedrijfsjuridisch geschoold
 • Teamplayer
 • Prestatiegedreven

Meerlanden biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Reageren kan door je cv aangevuld met een motivatiebrief, voor 30 juni 2015, per email te zenden aan werken@meerlanden.nl.
Wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Marlies van der Greft, Senior HRM Business Partner, via 0297-381777 voor inhoudelijke vragen over de functie of vragen over de sollicitatieprocedure

 


 

KAM adviseur (24-32 uur per week)

Voor de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) van Meerlanden zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven KAM adviseur.

De KAM adviseur is als staffunctionaris mede verantwoordelijk voor veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en de zorg voor kwaliteit binnen Meerlanden.

Binnen Meerlanden kennen wij diverse certificeringen zoals VCA**, ISO 9001, ISO 14001, NTA 8080, BRL Keurcompost, ISO 26000 zelfverklaring. Daarnaast we willen ons op korte termijn certificeren voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) en Keurmerk ‘Beeldschoon’ en in de (nabije) toekomst is ISO 31000 (risicomanagement) en Veiligheidsladder een wens.

De functie

Binnen deze functie draag je zorg voor het verhogen en borgen van de arbeidsveiligheidscultuur en werk je mee (uitvoerend) aan het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM Managementsysteem.
Dit Managementsysteem borgt onder andere dat het bedrijf voldoet aan arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-, arbo- en milieueisen en -wensen van de belanghebbenden van het bedrijf. Daarnaast borgt dit systeem ook dat het bedrijf in staat is effectief te reageren op (milieu) calamiteiten en incidenten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd. De KAM adviseur valt direct onder de KAM manager en heeft de rol van initiator, stimulator, controleur en coördinator met betrekking tot de KAM onderwerpen en ontwikkelingen binnen het bedrijf. Als KAM adviseur ben je verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van, en draagvlak creëren voor, arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, milieu en kwaliteit. Hier functioneert de KAM adviseur als ‘brug’ tussen medewerkers en de KAM manager.

Werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden van de KAM adviseur bestaan uit:

 • Verhogen van het bewustzijn van medewerkers voor veilig werken.
 • Bijdragen aan het verhogen en borgen van de arbeidsveiligheidscultuur met behulp van gerichte programma’s
 • Voorstellen en (laten) uitvoeren van verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, risico-inventarisaties, verbetervoorstellen en klachten van belanghebbenden, voortschrijdend inzicht en hiaten in het systeem.

 
Daarnaast is de KAM adviseur verantwoordelijk voor de handhaving en toetsing van de naleving van het systeem (in- en externe audits, werkplekinspecties, incidentonderzoeken, meting en monitoring van gegevens). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de KAM manager, vaak voorzien van aanbevelingen voor verbetering.

Tijdsverdeling binnen de functie is:

 • 50%: verhogen van de arbeidsveiligheidscultuur, waarvan grotendeels ‘buiten’
 • 20%: verhogen van de arbeidsgezondheid (‘harde’ kant),
 • 20%: kwaliteitszaken
 • 10%: milieu gerelateerde zaken

 
Functie eisen

 • Mbo+ niveau. Bij voorkeur in een relevante richting zoals MVK of technisch.
 • Minimaal 5 - 8 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de industriële- of bouwsector waarvan grotendeels zwaarte lag op arbeidsveiligheid.
 • Woonachtig binnen 30 - 60 minuten reisafstand tot Rijsenhout.
 • ‘Stevige’ kandidaat die zijn/haar ‘mannetje’ kan staan bij onze mensen.
 • Initiatief nemen, goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn.
 • Rijbewijs B (+E).


Interesse?

Reageren kan door je cv aangevuld met een motivatiebrief te mailen naar: werken@meerlanden.nl. Wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Maarten-Jasper Brandts, KAM manager, via 0297-382370 voor inhoudelijke vragen over de functie, of met Marlies van der Greft, Senior HRM Business Partner, via 0297-381777 voor vragen over de sollicitatieprocedure.

 


 

Teamleider Logistiek voor Meerwinkel

Meerwinkel is een initiatief van Meerlanden en is een modern en goed georganiseerd kringloop-warenhuis. De opbrengst van verkochte spullen wordt onder andere ingezet voor de ontwikkeling van onze medewerkers en het creëren van werkplekken voor mensen die om verschillende oorzaken een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Groei en mens staan centraal. Bij ons werken ruim 50 enthousiaste vrijwilligers en zijn 29 mensen gedetacheerd vanuit een leer-werkbedrijf (SW-sector).  Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven:

De functie

Je bent samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor het functioneren van Meerwinkel als een zelfstandig bedrijfsonderdeel en je kunt elkaar vervangen bij afwezigheid. Teamleider logistiek is daarin verantwoordelijk voor het borgen en verbeteren van instroom van o.a. tweedehands spullen, transport en  opslag van goederen. Andere verantwoordelijkheden zijn:

 • Aansturen van de operatie van Meerwinkel; leidinggeven aan 6 chauffeurs en 3 voormannen die ongeveer 20 vrijwilligers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aansturen.
 • Optimaliseren en uitvoeren van een zo goed mogelijk functionerend logistiek productieproces, het transport, de bevoorrading van de winkel en het, in afstemming met de bedrijfsleider, bepalen van het assortiment.
 • Verantwoordelijk voor magazijnbeheer, opslag van goederen.
 • Opzetten van een nieuwe inboedelservice, als nieuwe inkomstenbron.
 • Beheren van budgetten en minimaliseren van kosten en medeverantwoordelijk voor algehele financiën en het verhogen van de omzet, plus het rapporteren daarover.
 • Bijdrage leveren aan projecten zodat werkzaamheden efficiënter en doelmatiger verricht kunnen worden.
 • Volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en de markt en deze omzetten in concepten voor de eigen winkel.
 • Signaleren van knelpunten in de operationele bedrijfsvoering en het doorvoeren van verbetervoorstellen.
 • Bijdrage leveren aan verdere groei van de winkel in omzet en naamsbekendheid.

 

Ideale kandidaat

 • Hbo werk- en denkniveau.
 • Minimaal drie jaar ervaring in een Retail omgeving en logistieke ervaring is een pré.
 • Ervaring met leidinggeven en affiniteit met het werken met vrijwilligers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Kennis van retail en het aansturen van een winkel.
 • Resultaat- en klantgerichte houding, commerciële instelling, goede communicatieve vaardigheden, flexibel en creatief.

 

Wij bieden

 • Een nieuwe functie, waarin je invulling mag geven aan verdere groei, ontwikkeling van ‘brand’ en winkel.
 • Een enthousiast team in een omgeving waar het tonen van eigen initiatief en zelfstandigheid voorop staat.
 • Een vooruitstrevende organisatie die koploper is in duurzaamheid waar jij onderdeel van bent.

 

Aanvullende informatie

 • Het betreft een fulltime functie.
 • Flexibiliteit om te werken op zaterdag (ongeveer 1 x per 2 weken).
 • Locatie Hoofddorp.

 

Interesse?

Reageren kan door je cv aangevuld met een motivatiebrief te mailen naar werken@meerlanden.nl.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marlies van der Greft, Senior HRM Business Partner, via telefoonnummer 0297-381777 of met Elisa Schouten, Bedrijfsleider Meerwinkel, via info@meerwinkel.nl.

 Deze vacature wordt zowel in- als extern geplaatst