Inloggen
Lisse

  

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval inleveren

Klein chemisch afval (KCA) wordt apart ingezameld, omdat het schadelijk is voor het milieu. U kunt KCA zelf (gratis) inleveren bij het KCA-depot op het terrein van Meerlanden, Vennestraat 3. Batterijen kunt u ook inleveren bij de speciale bakken die bij diverse brengparkjes staan.

Wat is klein chemisch afval?

In het overzicht kunt u lezen wat onder klein chemisch afval valt.

Wat gebeurt er met uw KCA?

Klein chemisch afval wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Zo kan het metaal uit batterijen en accu's worden hergebruik. Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer is het waardevolle zilver weer bruikbaar. Olie wordt ten slotte weer als brandstof benut. Het zogenaamde restafval gaat naar speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de gassen die daarbij vrijkomen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt. Kca dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.