Inloggen
Lisse

Milieustraat

Als inwoner van de gemeente Lisse kunt u uw grofvuil wegbrengen naar volgende milieustraat:

• Milieustraat Lisse: Vennestraat 3

Openingstijden

De milieustraat is geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Gescheiden inzameling

Op onze milieustraat wordt het grofvuil gescheiden ingezameld. Op deze manier kunnen de verschillende materialen gerecycled worden. Hierdoor blijven materialen "in de kringloop". Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof. Door afval weer als grondstof te gebruiken draagt Meerlanden direct bij aan de vermindering van het broeikaseffect