Inloggen
Over Meerlanden

  

Historie Meerlanden

Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw hebben de gemeenteraden van Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn het besluit genomen tot de oprichting van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van het verbranden van al het afval. Al na drie maanden is Uithoorn uit die samenwerking gestapt en is Haarlemmermeer samen met Aalsmeer verder gegaan. In 1968 werd de verbrandingsinstallatie in Rijsenhout in gebruik genomen voor het verbranden van restafval. In de jaren 80 werd er gestopt met het verbranden van afval, omdat er vanuit Den Haag een verbod op werd opgelegd m.b.t. de exploitatie van de zogenaamde kleinere verbrandingsinstallaties.

Meerlanden N.V.

Op 1 januari 1995 zijn wij gestart als een N.V. i.o. (in oprichting). De officiële start van Meerlanden N.V. staat in de boeken op 01-01-1997. Inzameling, verwerking en het ontdoen van afvalstromen aan derden vormen sindsdien de kern van de bedrijfsvoering van Meerlanden. Meerlanden zamelt afval in voor gemeenten en bedrijven. Meerlanden profileert zich in de afvalmarkt als een betrouwbare partner, die met een efficient bedrijf haar activiteiten uitoefent.

Duurzame dienstverlener

In de loop der jaren heeft Meerlanden zich ontwikkeld tot veel meer dan alleen een afvalinzamelaar. Meerlanden heeft zich gespecialiseerd in het beheer van de Openbare Ruimte, groenonderhoud, straatreiniging, marktbeheer, rioleringswerken, ongediertebestrijding en businessparkmanagement. Ook beheert Meerlanden milieustraten en geeft gedegen advies over efficiënte en duurzame afvalinzameling, -scheiding én -verwerking. Met gemeenten, bedrijven en bewoners samenwerken aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving is het doel van Meerlanden. Dit doet zij door innovatieve afvalinzameling en -verwerking. Dat levert grondstoffen en energie op!

Toekomst

Vanaf 2007 is Meerlanden onderzoek gaan doen naar het verduurzamen van de organisatie en het verwerken van afval. Sindsdien zijn we bezig met het realiseren van bijvoorbeeld een vergistingsinstallatie waarin we gft-afval kunnen vergisten. Bij dit vergistingsproces komen een aantal producten vrij, te weten: warmte, water, CO2, compost en groengas. Al deze producten krijgen een nieuwe bestemming. Zo wordt Co2 in de toekomst naar bloemenkassen getransporteert, evenals het warme water, compost wordt verkocht voor de tuin(bouw) en op groengas kan gereden worden. Nu rijden een groot deel van de wagens van Meerlanden nog op aardgas. Wanneer de vergister klaar is kunnen de wagens op groengas gaan rijden.