Inloggen
Over Meerlanden

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen sluiten aan op de wijze waarop wij als bedrijf opereren: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor bevatten onze jaarverslagen niet alleen een verslag over de activiteiten die wij uitvoeren, maar ook over op welke wijze wij dat doen.

De wijze waarop wij opereren is terug te voeren op onze vijf kernwaarden:

  • Meer winnen uit afval
  • Meer betrokkenheid bij de buurt
  • Meer groene energie en warmte
  • Meer mogelijkheden voor mensen
  • Meer financiële waarde

 
Hieronder treft u een link aan naar de website waarop al onze jaarverslagen terug te vinden zijn:

Jaarverslagen Meerlanden

 

Jaarverslag 2011