Inloggen
Overheden

  

Plastic

Met ingang van 2010 zijn gemeenten verplicht het kunststofverpakkingsafval gescheiden in te zamelen. Hiertoe bestaan twee inzamelmethoden

Haalsysteem

Bij een haalsysteem kunnen burgers gebruik maken van speciale (plastic) zakken die één keer per twee weken of één keer per maand huis-aan-huis worden opgehaald. In de tussenliggende weken moeten de burgers dit afval in (of bij) huis opslaan. 

Brengsysteem

Bij een brengsysteem kunnen de burgers het afval wegbrengen naar in de openbare ruimte geplaatste (ondergrondse) containers, veelal te vinden bij drukbezochte locaties zoals winkelcentra. Deze containers zijn dagelijks te gebruiken en worden regelmatig door de inzameldienst geleegd.


Op de site www.plasticheroes.nl is onder andere een lijst te vinden met wat wel en wat niet ingezameld wordt.

Beide inzamelmethoden worden binnen het verzorgingsgebied van Meerlanden toegepast. In gezamenlijk overleg wordt de door de gemeente gewenste methode besproken en wordt vervolgens een passende aanbieding gedaan. Ook de registratie van de ingezamelde hoeveelheden kan - namens de gemeente(n) - door Meerlanden worden verzorgd.