Inloggen
Overheden

  

Containermanagement

Gemeenten zamelen restafval en GFT in. Het afval wordt aangeboden in rol- en verzamelcontainers. De kosten van de inzameling en verwerking van het afval worden verdeeld onder de huishoudens, zij betalen afvalstoffenheffing.

Zonder enige vorm van containermanagement is er geen goed zicht op in hoeverre het ingezamelde afval van huishoudens afkomstig is, en dus of er wel voor wordt betaald. Vermiste rolcontainers kunnen worden gebruikt om kosteloos extra afval aan te bieden. Verzamelcontainers zijn voor iedereen toegankelijk. Een aantal huishoudens wordt (foutief) niet voor de afvalstoffenheffing aangeslagen, maar biedt wel afval aan. Kortom, er is geen sluitende controle op wie er afval aanbiedt, en of de aanbieders wel afvalstoffenheffing betalen. Gevolg is dat er veelal meer afval wordt ingezameld dan eigenlijk zou moeten. Meer afval betekent hogere kosten. Hogere kosten betekent dat de inwoners een hogere afvalstoffenheffing betalen dan eigenlijk nodig is.

Beheersing van inzameling

Containermanagement is een beheersmaatregel, die de rechtmatigheid van de inzameling vergroot. Alleen degenen die afvalstoffenheffing betalen, zijn in de gelegenheid afval op de reguliere manier aan te bieden, illegale aanbiedingen worden geweerd. Er kan geen ‘vervuiling' van het adressenbestand meer optreden. Bij containermanagement worden de inzamelmiddelen geregistreerd en gekoppeld aan een huisadres:

  • rolcontainers worden voorzien van een chip. Vermiste containers, illegale rolcontainers (tweede bak, bedrijfsafval) en rolcontainers waarvoor geen afvalstoffenheffing is betaald, worden niet geleegd;
  • (ondergrondse) verzamelcontainers worden voorzien van een toegangsregistratiesysteem. Alleen degenen die afvalstoffenheffing betalen, kunnen afval inwerpen.

 

Advies

Meerlanden adviseert en ondersteunt gemeenten bij de invoering van containermanagement.

 

Geef afval een toekomst!