Inloggen
Overheden

  

Onderhoud straatmeubilair

Sinds 1 juli 2009 verzorgt Meerlanden in de gemeenten Lisse en Aalsmeer, naast de inzameling van afvalstoffen en de straatreiniging, ook het beheer van de openbare ruimte. Ook wel genoemd het onderhoud van "grijs en groen". Het grijs staat voor o.a. het onderhoud aan bestratingen, straatmeubilair, hekwerken, riolering en rioolgemalen. Het groen staat voor onderhoud aan bomen, plantsoenen, sportvelden, en begraafplaatsen. Het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte dus. Door Meerlanden worden de werkzaamheden, naar de wensen van de gemeenten, uitgevoerd op basis van frequentie of op basis van beeldkwaliteit.

Meerlanden kan u adviseren over, en uitvoering geven aan, alle werkzaamheden betreffende het beheer van de openbare ruimte (B.O.R.).