Inloggen
Overheden

Milieustraten

Meerlanden exploiteert en beheert binnen haar verzorgingsgebied vier milieustraten. Op deze milieustraten kunnen burgers (en veelal ook bedrijven) grofvuil en klein gevaarlijk afval aanbieden. Afhankelijk van de met een gemeente gemaakte afspraken, moeten burgers hiervoor betalen of is het aanbieden (deels) gratis. Daarnaast worden met de gemeente(n) afspraken gemaakt over de wijze van aanbieden van de verschillende afvalstromen en worden zonodig andere specifieke voorwaarden vastgesteld.
In de afvalkalenders voor de verschillende gemeenten zijn de specifieke afspraken vertaald voor de burgers.

Meerlanden maakt zich sterk voor recycling; afval dat gescheiden wordt ingezameld, wordt gescheiden verwerkt en kan weer als grondstof worden hergebruikt. Om die reden worden de op de milieustraten aangeboden afvalstromen zoveel als mogelijk gescheiden gehouden.
Onze afvalmanager onderhandelt met de diverse verwerkingsbedrijven met als doel de afvalstromen op de meest duurzame wijze te laten verwerken.
Wilt u hier meer van weten? Neem dan contact met ons op.

Publieksinformatie

Onze medewerkers van Publieksinformatie kunnen veel van uw vragen direct beantwoorden