Inloggen
Overheden

  

Ondergrondse inzameling

Het ondergronds inzamelen heeft een grote vlucht genomen. In vele steden en dorpen vormen de inworpzuiltjes een vertrouwd beeld in de straten.
Door het ontbreken van vuilniszakken en minicontainers is de beeldkwaliteit van de straat gestegen.
Bewoners zijn na een korte gewenning tevreden en kunnen op ieder moment zich ontdoen van hun afval.
Doordat het inzamelen van het afval vanuit een ondergronds systeem minder fysieke inspanning vraagt van het personeel, draagt de ondergrondse container bij aan een duurzaam ingerichte woonomgeving.

Afvalmanagement

Desgewenst wordt de zuil uitgerust met een communicatie-unit die het mogelijk maakt bewoners een selectieve toegang te bieden en gegevens uit te lezen van gebruik, vullingsgraad. Een servicedesk meldt de verantwoordelijke persoon wanneer zich een storing voordoet en stelt een oplossing voor.

Advies

Onze specialist ondergronds inzamelen kan al uw vragen beantwoorden.

 

Geef afval een toekomst!