Inloggen
Overheden

  

Restafval

Gescheiden inzameling

In het huishoudelijk restafval zitten veel materialen die hergebruikt kunnen worden. Steeds meer van deze herbruikbare stoffen kunt u apart inleveren of worden apart ingezameld. Zo heeft u voor het Groente Fruit en Tuinafval (GFT) een aparte rolcontainer of zijn, voor het inzamelen van GFT, rolcontainers in de nabijheid van uw woning geplaatst. Glas, papier en kleding moet al gedurende een aantal jaren apart worden ingeleverd.
Vanaf 1 januari 2010 moeten gemeenten voorzieningen hebben om ook kunststof flessen, flacons en overig plastic (de KFF-fractie) apart op te halen. Meerlanden zamelt bij een aantal gemeenten het kunststofafval huis-aan-huis in. Bij een aantal gemeenten zijn onder- of bovengrondse containers geplaatst waarin de KFF-fractie verzameld wordt.

Milieustraat

Groter huishoudelijk afval dat niet in de rolcontainer past moet worden ingeleverd op de milieustraat.
Klein en groot Wit- en Bruingoed (scheerapparaten, stofzuigers, geluidsapparatuur, televisies, wasmachines, drogers etc.) moet worden ingeleverd bij het bedrijf waar u uw nieuwe apparaat koopt. Hiervoor betaalt u een verwijderingsbijdrage aan de leverancier. Wanneer u uw oude apparaat weg wil doen zonder dat u een nieuw apparaat koopt kunt u deze inleveren op de milieustraat.

Restafval

Wat na het scheiden van bovengenoemde stoffen overblijft is het zogenaamde restafval.

Meerlanden verzorgt voor haar gemeenten de inzameling van dit restafval in rolcontainers en onder- of bovengrondse verzamelcontainers en adviseert over de mogelijkheden om de afvalscheiding verder te optimaliseren.

 

Geef afval een toekomst!