Inloggen
Overheden

  

Straatreiniging

Meerlanden zorgt voor het schoonhouden van straten en wegen in een groot aantal gemeenten. Naast het vegen van straten en pleinen wordt het zwerfafval van de bestrating en uit plantsoenen opgeruimd en worden hondenpoep- en prullenbakken geleegd.
Door Meerlanden worden de werkzaamheden, naar de wensen van de gemeenten, uitgevoerd op basis van frequentie of op basis van beeldkwaliteit.

Meerlanden kan u adviseren over, en uitvoering geven aan, alle werkzaamheden betreffende het beheer van de openbare ruimte (B.O.R.).