Inloggen

Meerlanden en CNG Net organiseren rondleidingen op eerste Landelijke Groengasdag

In het kader van de eerste Landelijke Groengasdag op vrijdag 1 juni organiseerde Meerlanden, in samenwerking met CNG Net, voor belangstellenden een bijeenkomst met als thema ‘Groengas en Mobiliteit'. De bijeenkomst vond plaats op het terrein van Meerlanden en duurde tot het begin van de middag. Onder de belangstellenden uit bedrijfsleven en overheid was ook oud-staatssecretaris en momenteel directeur bij Hill and Knowlton, Jack de Vries.

Rondleiding vergister

Onderdeel van de bijeenkomst was een presentatie met onderwerpen "Hoe maak je van gft-afval groengas?" en "Groengas en mobiliteit". Ger de Jong (Algemeen Directeur Meerlanden) presenteerde aan de gasten ‘het Meerlanden-concept', waarbij ingegaan werd op de opwekking van duurzame energie uit afval en de voordelen van groengas ten opzichte van fossiele brandstoffen. Erik Kemink (Algemeen Directeur CNG Net) sloot de presentatie af door uitgebreid de voordelen van groengas in de mobiliteit te behandelen. Aansluitend volgde een rondleiding over het terrein van Meerlanden langs de verwerkingsinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval (gft), de vergister. De reacties van de geïnteresseerden waren enthousiast.

Maximaal nut uit gft-afval

Eind 2011 is de vergistingsinstallatie in gebruik genomen op het terrein vanMeerlanden en wordt er gft-afval vergist en gecomposteerd. Vergisting en compostering levert vijf bruikbare producten op, namelijk groengas, warmte, compost, C02 en water. Het groengas wordt in het aardgasnetwerk ingevoed. De wagens van Meerlanden kunnen vervolgens via het Groengastankstation van CNG Net op eigen terrein tanken. Warmte wordt geleverd aan kassen in de buurt, Compost en C02 laten bloemen, groente en fruit groeien en met het water sproeien de veegwagens van Meerlanden de straten schoon. Zo komt gft-afval terug in de kringloop.

  Terug overzicht nieuwsberichten