Inloggen

Meerlanden tevreden over 2011

Meerlanden kijkt terug op een gunstig 2011. De omzet steeg met 5% naar € 54 miljoen, het resultaat met 3% naar € 2.1 miljoen. De markten waarop Meerlanden opereert staan onder druk. Dat geldt zowel in de publieke sector van het bedrijf, waar de bezuinigingen van gemeenten de ontwikkeling drukken, als in de private sector. Bedrijven ontplooien minder activiteiten, zij hebben daardoor minder afval en dat merkt Meerlanden in haar bedrijfsvoering. "Het is daarom des te verheugender dat 2011 met positieve groeicijfers is afgesloten," aldus Ger de Jong, algemeen directeur van Meerlanden.

Uitbreiding gemeenten en bedrijfsactiviteiten

Een belangrijke ontwikkeling voor Meerlanden was de toetreding van de gemeente Bloemendaal. Ook in deze gemeente verzorgt zij nu afvalinzameling, gladheidbestrijding en straatreiniging.
Een ander hoogtepunt was de ingebruikname van de nieuwe verwerkingsinstallatie voor gft-afval. Gftafval wordt sinds 2011 bij Meerlanden eerst vergist en dan gecomposteerd. Vergisting levert groengas en CO2 op, composteren levert warmte, compost en water op. Op groengas rijden wagens van De
Meerlanden en anderen klimaatneutraal. De warmte spaart gas uit bij de nabijgelegen glastuinbouwbedrijven.

De vergistingsinstallatie produceert momenteel ruim 1 miljoen m3 Groengas per jaar. "Daarmee zitten we redelijk ‘on target' naar de ruim 2 miljoen m3 die we uiteindelijk per jaar willen invoeden in het openbare gasnet," aldus De Jong.

  Terug overzicht nieuwsberichten