Inloggen
Werken@

Informatie voor stagairs

Meerlanden is actief op het vlak van beheer & onderhoud van openbare ruimten, afvalinzameling, straatreiniging, groenonderhoud, marktbeheer, rioleringswerken, ongediertebestrijding en parkmanagement. Meerlanden beheert milieustraten en geeft gedegen advies op de terreinen. Met gemeenten, bedrijven en bewoners samenwerken aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving is het doel van Meerlanden. Er werken ruim 300 gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers.

Wij zijn een door ECABO erkend leerwerkbedrijf. Dit betekent dat wij bereid zijn om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor de mbo-opleidingen, waarvan ECABO heeft vastgesteld, dat het leerbedrijf in staat is om (een deel van) de eindtermen via beroepspraktijkvorming te realiseren.

Volg je een MBO-opleiding niveau 1 t/m 4 opleiding en wil je weten of wij een stageplaats voor jou beschikbaar hebben? Vul dan het stageformulier in.

Heb je een afgeronde VMBO-opleiding niveau 2/3 op het terrein van groenverzorging of civiele techniek of wil je opgeleid worden tot chauffeur afvalinzameling? Vul dan het sollicitatieformulier in.

Wij nemen snel contact met je op over de mogelijkheden die we voor je hebben.

Kijk ook eens op www.werkenmetafval.nl