1200 Kinderen Hoofddorp-Floriande starten op Dag van de Duurzaamheid met afval scheiden in de klas

1200 Kinderen Hoofddorp-Floriande starten op Dag van de Duurzaamheid met afval scheiden in de klas


Mooie samenwerking school, gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden

Maar liefst 1200 kinderen van Communityschool ‘In De Breedte’ in Hoofddorp-Floriande zijn donderdag 10 oktober begonnen met afval scheiden op school ín de klas. Op de Dag van de Duurzaamheid gaven directie, docenten en leerlingen van Klavertje Vier, De Brandaris en SKH Mirakels – scholen binnen de Communityschool –  het startschot voor het recycle-educatieprogramma van Meerlanden voor de grootste groep tot nu toe.

De aftrap vond plaats op het plein in aanwezigheid van alle kinderen van de scholen en het kinderdagverblijf en schoolhoofden Margot Andriessen, Leon Dijcks en Susan Stoffer: “Wij zijn enorm enthousiast geworden door wijze waarop we ons afvalmanagement nu een stuk duurzamer kunnen inrichten!”. Ook de kinderen waren duidelijk blij dat ze nu afval kunnen scheiden. “Het gaat tenslotte om onze planeet,” aldus Liza van groep 4C. Om er vervolgens na het gezamenlijk zingen van het lied Plastic Soep aan toe te voegen: “Plastic hoort niet in de oceanen, maar in de plasticbak, zodat we er weer nieuwe dingen van kunnen maken!”

Het Recycle-educatieprogramma is een samenwerking tussen de scholen en het kindercentrum, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.

In 2013 introduceerde Meerlanden het educatieprogramma Recycling voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden – logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op.