2017 was mooi jaar voor Meerlanden

Afgelopen jaar heeft Meerlanden samen met inwoners, gemeenten en bedrijven grote stappen gezet naar een circulaire samenleving. Met elkaar is er hard gewerkt aan het zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Kringlopen sluiten dus. Bovendien hebben we ons ingezet voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Het jaarverslag is hier in te zien.
Angeline Kierkels, algemeen directeur: “Willen we een duurzame samenleving voor deze en toekomstige generaties creëren, dan is het van belang samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven. Met elkaar kunnen we de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. Meerlanden neemt hierin graag de positie in van grondstoffenregisseur in de regio.”
Afval weer beter gescheiden
Bewoners hebben in 2017 weer beter afval gescheiden dan in 2016: 184 kilogram per persoon ten opzichte van 193 kilogram per persoon in 2016.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Nieuwe loot aan de stam is het regionaal sorteercentrum Schiphol. Hier worden afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) gesorteerd en gedemonteerd. Het centrum biedt werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal zijn er binnen Meerlanden 120 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.
Textiel
In meerdere gemeenten wordt textiel ingezameld. In 2017 kon 87 procent als textiel worden hergebruikt. Het textiel wordt gesorteerd in een sorteercentrum in Nieuw-Vennep, waarbij participatiemedewerkers worden ingezet. Het lossen van de containers gebeurt met een voertuig dat minder CO2 uitstoot.
Winst uit gft
Uit groente- fruit- en tuinafval (gft) winnen we vijf herbruikbare producten terug: groengas, compost, warmte, CO2 en water. Dit leverde in 2017 de volgende hoeveelheden op: 2,6M3 groengas, 5 miljoen liter water, 2,75 miljoen kwh warmte en 2,5 miljoen zakken compost. In 2018 is daar een nieuw product uit gft bijgekomen: citrusbrandstof. Door te vergisten en te composteren worden fossiele brandstoffen vermeden en daarmee ook de uitstoot van CO2.
Openbare ruimte
De openbare ruimte is een bron en bestemming van grondstoffen; verwijderd groenafval uit bijvoorbeeld plantsoenen wordt na compostering als compost weer teruggebracht in het plantsoen. Organische reststromen uit de openbare ruimte worden in onze groene energiefabriek omgezet in groengas. Dit groengas gebruiken wij vervolgens in de wijk voor het thermisch bestrijden van onkruid op verharding.
Financieel
We kijken tevreden terug op de financiële resultaten van Meerlanden over 2017. Zo steeg de omzet van Meerlanden in 2017 met € 2,5 miljoen tot een omzet van € 66,2 miljoen. Het netto resultaat daalde licht naar € 2,5 miljoen. De gezonde balansverhoudingen maken het mogelijk om van dit resultaat € 1,5 miljoen als dividend uit te keren aan de gemeentelijke aandeelhouders.