Geen afvalinzameling tijdens feestdagen

website bedrijfsafval extra lediging

Tijdens landelijk erkende feestdagen is de milieustraat gesloten en zamelt Meerlanden geen afval in. In het voorjaar gaat het om Tweede Paasdag (maandag 2 april), Koningsdag (vrijdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei). Op Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei) is de milieustraat dus gewoon open.

Vervangende inzameldagen worden vermeld op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.meerlanden.nl en de Meerlandenapp. De App is te downloaden via de App store of Google Play.

Voor inwoners van gemeente Hillegom geldt dat de inzamelrondes van papier en PMD (plastic, blik en drinkpakken) op Koningsdag komen te vervallen. Twee weken later, op vrijdag 11 mei, wordt het papier en PMD weer opgehaald conform het gebruikelijke ophaalschema. Inwoners die deze periode niet kunnen overbruggen, kunnen papier wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainers en PMD naar de milieustraat aan de Marconistraat 16 tijdens de regulier openingstijden.