Aan de inwoners van Haarlemmermeer,

Aan de inwoners van Haarlemmermeer,

In de zomervakantie, van 18 juli t/m 26 augustus, zamelen wij uw GFT tweewekelijks in plaats van wekelijks in. In deze periode zijn er te weinig ervaren chauffeurs om de inzameling op een veilige manier uit te voeren. Kijk op de afvalkalender voor de exacte data: Meerlanden Afvalkalender

Het nationale personeelstekort heeft inmiddels ook Meerlanden bereikt, een hoog ziekteverzuim en oplopende Coronabesmettingen spelen daarin een belangrijke rol.
Tot op heden hebben wij dit tekort redelijk kunnen ondervangen door chauffeurs extra diensten te laten draaien en uitzendkrachten in te huren.
Het wereldwijde chips- en grondstoffentekort leidt er bij ons ook toe dat het nodige onderhoud aan de wagens vertraging oploopt.
Inmiddels achten wij het voor onze chauffeurs, en daarmee ook de inwoners van de Haarlemmermeer, niet meer veilig genoeg. Onze vakmensen moeten tijdens het werk scherp zijn en met veilig materieel in uw woonwijk kunnen opereren.

Wij zetten natuurlijk alle zeilen bij om de afval inzameling gaande te houden, zo vragen wij onze gepensioneerde chauffeurs tijdelijk te helpen, vragen wij mensen met een groot-rijbewijs zich te melden voor de zomermaanden en huren wij extra wagens in wanneer dit mogelijk is.
Vanaf 26 augustus zal de GFT inzameling weer volgens schema verlopen, tot die tijd zou het fijn zijn als u ons een beetje helpt!

Wat u kun doen?
– Zet uw rolemmer tijdig buiten (voor 07:30uur), op een plek die goed zichtbaar is vanaf de weg
– Doe groente-, fruit- en etensresten altijd in de groene bak (nog 35% van de etensresten vinden we in het restafval, daar hoort het niet).
– Tegen geurtjes helpt een afdeklaagje klimop in de bak. Tuinafval kan desnoods wel wat langer in de tuin blijven.
– Plaats afval altijd IN de rolemmer of verzamelcontainer. Uw afgedankte huisraad kan naar de Meerwinkel, de milieustraat of kunt u laten ophalen door grofvuil.
– Door het downloaden van de Meerlanden app bent u altijd op de hoogte van de inzameldata en kunt u ervoor kiezen om relevante berichten van ons te ontvangen.

Samen lossen we dit op!