Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor de winter

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor de winter

 

De gladheidbestrijders van Meerlanden zijn klaar voor de winter. Op 1 november begint officieel het zogenaamde gladheidseizoen en dat loopt door tot 1 april. De afgelopen periode is al het materieel gecontroleerd en op vanaf 12 oktober is dat tijdens vlootschouwen in Rijsenhout, Hillegom en Lisse getest. Ook zijn de strooiroutes getest.

 

Vlootschouw
Meerlanden bestrijdt de gladheid in zeven gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijk en Lisse. Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers, samen met Schuitemaker, leverancier van de machines. Dit jaar vond dit plaats in de week van 12 oktober. Hierbij reden alle gladheidteams hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kennen, die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met coördinatoren en gemeenten worden deze routes eventueel aangepast en vervolgens vastgesteld.

 

De voorraden strooizout en pekelwater op de verschillende locaties zijn aangevuld. In Haarlemmermeer en Heemstede zijn 200 zoutkisten uitgezet op strategische punten, zoals bij fietsbruggen. En in Aalsmeer zijn de 25 permanente zoutkisten bijgevuld.

 

Weer wat duurzamer

In het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de gemeenten, waarvoor het gladheid bestrijd, voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Zo rijdt deel van het materieel op groengas, opgewekt uit GFT uit de regio. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden bovendien uit het eigen composteringsproces van GFT. Dit jaar wordt er voor het eerst in Lisse en Bloemendaal gestrooid met BIO-zout. In Aalsmeer, Haarlemmermeer en Heemstede gebeurde dit al. BIO-zout is een restproduct uit de opwekking van bio-diesel.

 

Samenwerking

Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met Heemskerk en onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en AM Match ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden nog een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

 

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor zeven gemeenten en voert de werkzaamheden ook uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Meerlanden bedient met dit gebied één van de grootste arealen aan gemeentelijke wegen van Nederland. De strooiarealen per gemeente zijn te vinden op de websites van de betreffende gemeenten.