Landelijke Compostdag 2021 gaat niet door

Landelijke Compostdag 2021 gaat niet door

De Landelijke Compostdag, die gepland stond op zaterdag 27 maart, gaat dit jaar niet door. Dit besluit volgt uit een landelijke rondvraag bij gemeenten, afvalinzamelaars en GFT-composteerbedrijven door de overkoepelende bracheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven. Uit deze rondvraag komt de gezamenlijke conclusie dat het organiseren van een Compostdag niet passend is ten aanzien van de landelijk geldende richtlijnen rond COVID-19. Meerlanden en de gemeenten delen deze conclusie; een activiteit organiseren die aanleiding geeft tot extra reisbewegingen en mensen bij elkaar brengt is niet verstandig voor bezoekers en voor medewerkers, die deze dag organiseren.

Om gedeeltelijk aan de vraag vanuit inwoners voor goede compost voor de bodem van hun (moes)tuin tegemoet te komen, zal de ‘Dag van de Moestuin’ op Goede Vrijdag 2 april wel doorgaan. Hiervoor kunnen eigenaren en beheerders van moes- en volkstuincomplexen en schooltuinen gratis los gestorte MeerCompost aanvragen. Meerlanden bezorgt deze dag losse compost op locatie, zodat hiervoor geen extra mensen op de been gebracht hoeven te worden. Wel is dit een goede kans is om het bodemleven te verrijken met een goede kwaliteit MeerCompost, gemaakt van GFT en Etensresten uit de regio. Houd voor informatie over het aanvragen en de spelregels rondom de Dag van de Moestuin de website en social mediakanalen van Meerlanden in de gaten.