Leerlingen Juliana van Stolberg starten schooljaar met scheiden afval

Leerlingen Juliana van Stolberg starten schooljaar met scheiden afval

Kinderburgemeester Julia Pieters en wethouder John Nederstigt geven startschot voor educatieprogramma Meerlanden

Op vrijdag 7 september gaven wethouder John Nederstigt en kinderburgemeester Julia Pieters bij basisschool Juliana van Stolberg in Hoofddorp het officiële startschot voor het educatieprogramma van Meerlanden. Het nieuwe schooljaar begint voor de leerlingen en docenten met een mooie uitdaging: het scheiden van afval in de klas in drie grondstofstromen. In de klassen worden vanaf vandaag oud papier en karton, plastic en drinkpakken en restafval apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in zodat het grondstoffen wordt voor nieuwe producten en energie.

 “Ik vind het geweldig dat jullie dit gaan doen, want van gescheiden afval kan je nieuwe dingen maken zoals gerecycled WC-papier,” zei kinderburgermeester Julia tegen de kinderen.

Samenwerking

Het educatieprogramma Recycling is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer, NMCX Centrum voor duurzaamheid en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.

Ik zie aan de kinderen hoe goed het programma over afval scheiden aanslaat. Ze zijn enthousiast en doen echt hun best om het goed te doen. Ik heb nu 150 milieu-ambassadeurs op school. En die gaan vanmiddag thuis hun verhaal vertellen. Wie weet waar dat allemaal weer toe leidt. De kracht van succesvol werken aan een beter milieu is samenwerken. Meerlanden heeft gemeente, NMCX en onze school aan elkaar verbonden,” zei Joost van Dijk, directeur van de Juliana van Stolbergschool.

Educatieprogramma Recycling

In 2013 introduceerde Meerlanden het educatieprogramma Recycling voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden – logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drinkpakken en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Daarnaast organiseert het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid voor de leerlingen een lesdag rondom recycling zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof voor nieuwe producten en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.