Leerlingen De Meiboom scheiden afval in de klas

Leerlingen De Meiboom scheiden afval in de klas

Kick-off moment en overeenkomst getekend op vrije school in Hoofddorp

Vanaf maandag 16 oktober scheiden alle leerlingen en docenten van De Meiboom uit Hoofddorp officieel hun afval. Op donderdag 12 oktober heeft de directeur Ed Lucas de overeenkomst met Meerlanden getekend en twee scholieren hebben een symbolisch lintje om drie containers losgemaakt. Niet geknipt, want een losgemaakt lintje kan nog hergebruikt worden!

Met de start van het recycle-educatieprogramma is De Meiboom één van de weinige scholen in Hoofddorp die vier afvalstromen in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic & drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Voor groenafval heeft De Meiboom een aantal bokashi emmers van NMCX gekregen. In deze emmers wordt compost gemaakt die De Meiboom in hun eigen moestuin goed kan gebruiken. De andere drie stromen worden door Meerlanden apart ingezameld. “Duurzaamheid gaat over ons bewustzijn en ons gedrag. Wij zijn heel blij dat wij met Meerlanden deze stap, op weg naar een verdere verduurzaming van onze school, hebben kunnen zetten,” aldus een trotse directeur Lucas.

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het recycle-educatieprogramma
In 2013 introduceerde Meerlanden het recycle-educatieprogramma voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden –logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.