Leerlingen De Zilvermeeuw starten schooljaar met scheiden afval

Leerlingen De Zilvermeeuw starten schooljaar met scheiden afval

Wethouder Steffens geeft startschot educatieprogramma Meerlanden

Het nieuwe schooljaar begint voor de leerlingen en docenten van De Zilvermeeuw in Lisserbroek met een mooie uitdaging: het scheiden van afval in de klas in vier grondstofstromen. In de klassen worden GFT, oud papier en karton, plastic en drinkpakken en restafval apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in, zodat het grondstoffen voor nieuwe producten en energie worden.

Op donderdag 6 september gaf wethouder Marjolein Steffens het officiële startschot voor dit educatieprogramma van Meerlanden. Mirjam Berkhout, directeur van de school is heel positief over deze verandering: “Ik vind het fijn dat Meerlanden dit op zo’n korte termijn kon regelen en ben trots dat wij hier met z’n allen onze school gaan verduurzamen!”

Samenwerking
Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer, NMCX Centrum voor duurzaamheid en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.

Educatieprogramma Recycling
In 2013 introduceerde Meerlanden het educatieprogramma Recycling voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden – logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drinkpakken en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Daarnaast organiseert het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid voor de leerlingen een lesdag rondom recycling zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof voor nieuwe producten en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.