Meerlanden bestrijdt gladheid voor uw veiligheid!

Sneeuwwagen Meerlanden

Meerlanden bestrijdt gladheid voor uw veiligheid!

De voorspellingen voor dit weekend en de dagen erna zijn winters. We verwachten veel sneeuw en gladheid. Daarom gaan onze gladheidbestrijders weer tijdig de weg op om zo goed mogelijk de gladheid op de wegen en fietspaden te bestrijden en de sneeuw te verwijderen. Meerlanden gaat, voordat de sneeuw valt, preventief zout strooien. Zo krijgt de sneeuw minder grip op het wegdek. Tijdens de sneeuwval zetten we extra hulptroepen in om de sneeuw te verwijderen.

Toch blijft winters weer altijd verraderlijk en kan het gevaarlijke situaties veroorzaken. Blijf dus alert!

 

In samenspraak met de gemeenten bestrijden wij gladheid zoveel mogelijk preventief. Hierbij volgen we het gladheidbestrijdingsplan, dat u op uw gemeentelijke website kunt vinden.

Als de weersomstandigheden daarom vragen, zoals bij sneeuwval, dan zetten wij extra ploegen in om de wegen zo ‘schoon’ mogelijk te schuiven en borstelen. Dit doen we met een aantal bedrijven uit Haarlemmermeer en omstreken, verenigd in de Meerboeren. Ook pakken we in dat geval aangewezen plekken als bejaardencentra aan.

Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem, dat het onmogelijk is alle wegen goed begaanbaar te houden. In die gevallen krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Andere wegen kunnen dan nog glad zijn! Zout helpt niet onmiddellijk, maar heeft tijd nodig om in te werken. Bij meer dan 10 graden vorst vermindert de werking van zout op de weg.

Volg voor de meest actuele informatie over gladheidbestrijding in uw gemeente ons twitterkanaal: twitter.com/Meerlanden.

Tips om uw eigen stoep sneeuwvrij te maken en te houden:

  • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna als het nodig is te strooien.
  • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft.
  • Hou bij het vegen goten en putten vrij van sneeuw.
  • Denk aan het milieu; maak matig gebruik van strooizout.
  • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

 

Dienstverlening Meerlanden
Bij winters weer zetten wij onze dienstverlening op het gebied van afvalinzameling e.d. zoveel mogelijk normaal voort. Houd voor de meest actuele informatie onze website en sociale media kanalen in de gaten.