Meerlanden en gemeenten voeren nieuwe systematiek in voor nog meer samenwerking in afvalbeheer

Meerlanden en gemeenten voeren nieuwe systematiek in voor nog meer samenwerking in afvalbeheer

Dezelfde tarieven voor gelijke dienstverlening: samen sneller circulair

De gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk gaan dezelfde tarieven betalen voor gelijke dienstverlening voor afvalbeheer door Meerlanden NV. Deze samenwerking krijgt zijn beslag in de nieuwe Uniforme Dienstverleningsovereenkomst. Op 10 juli vond de officiële ondertekening plaats, een moment met een feestelijk tintje!

De nieuwe systematiek zal op termijn voor de aandeelhoudende gemeenten voordeliger zijn en de administratie en het contractbeheer vereenvoudigen.

De uniforme manier van werken biedt de gemeenten ook de mogelijkheid om hun opdrachtgeversrol richting Meerlanden meer vanuit gezamenlijkheid in te vullen. Wethouder Mariëtte Sedee van Haarlemmermeer en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg met Meerlanden: “Ik vind het een mooie stap dat we nu gelijke tarieven hanteren. Daarnaast is het belangrijk dat er beleidsvrijheid blijft bestaan. We kunnen nog steeds éigen keuzes maken in het afvalbeheer. Maar, voor gelijke dienstverlening gelden nu gelijke tarieven. Een goede ontwikkeling.”

Door de standaard contractvorm en tarieven kunnen gemeenten de dienstverlening voor afvalbeheer gemakkelijker onderling vergelijken. Groot voordeel is dat financiële effecten van keuzes direct zichtbaar zijn en effecten van beleidskeuzes makkelijker zijn te vergelijken en door te rekenen voor de eigen gemeente.  Het afvalbeheer wordt door de gelijke tarieven efficiënter en zo blijft er meer energie over om ons te richten op waar het echt om gaat: de leefomgeving in onze regio mooier en duurzamer maken.

Meerlanden zet erop in om grondstoffen die zij bij huishoudens en bedrijven inzamelt, zo hoogwaardig mogelijk te (doen) verwerken; lokaal waar het kan, regionaal of landelijk waar het moet. Angeline Kierkels (algemeen directeur Meerlanden): “Binnen de samenwerking met onze gemeenten verschuift onze rol steeds meer op naar die van leverancier van grondstoffen. Door de nieuwe systematiek is er volledige transparantie en dat is ook aantrekkelijk voor eventueel nieuwe gemeenten om zich aan te sluiten bij Meerlanden. We zijn blij dat we dit samen met gemeenten hebben weten te realiseren.”