Meerlanden gaat voor hoogwaardige verwerking afvalstromen met nieuwe grondstoffenhal

Meerlanden gaat voor hoogwaardige verwerking afvalstromen met nieuwe grondstoffenhal

Meerlanden ontwikkelt een nieuwe grondstoffenhal op haar terrein in Rijsenhout. Met deze hal wil het duurzame afval- en grondstoffenbedrijf een deel van de activiteiten die nu buiten plaatsvindt onder dak te brengen. Zo zorgt Meerlanden voor zowel een betere kwaliteit grondstoffen uit afval, als voor minder uitstoot van geluid, stof en geur naar de omgeving. De ontwikkeling van de grondstoffenhal is een onderdeel van een groter plan om het terrein duurzamer, veiliger, efficiënter en daarmee toekomstbestendig te maken.

“We zijn blij dat de vergunning is afgegeven en de opdracht is gegund, voor ons echt een mijlpaal,” aldus een trotse programmadirecteur Gert-Jan Klaasse Bos, “Aan het definitief ontwerp en deze vergunningsaanvraag voor de grondstoffenhal hebben we meer dan twee jaar gewerkt. Dit state of the art ontwerp is een grote stap naar de toekomst voor Meerlanden, waarbij we een hogere kwaliteit grondstoffen kunnen leveren vanuit een duurzaam, veilig en mooi gebouw.”

 

Opdracht bouwteam gegund

In juli ontving Meerlanden de vergunning voor de grondstoffenhal. Deze is medio augustus onherroepelijk geworden. Inmiddels is ook de aanbestedingsperiode afgerond. Hieruit is de opdracht aan Mobilis gegund om het technisch ontwerp verder uit te werken. Het streven is om eind dit jaar de aannemingsovereenkomst te tekenen, waarna Meerlanden in 2023 de hal wil realiseren.

Toekomstvisie

Om de inrichting van het terrein aan de Aarbergerweg toekomstbestendig te maken en huidige knelpunten op onder andere het gebied van logistiek op te lossen heeft Meerlanden in 2018 een visie opgesteld voor een nieuwe terreinindeling. In deze visie vermindert Meerlanden uitstoot en overlast door stof, geluid, geur en overlast van vogels voor de omgeving door tal van activiteiten onder dak te brengen. Ook worden logistieke stromen uit elkaar gehaald, waardoor de veiligheid vergroot. Zowel voor particuliere als zakelijke bezoekers.

Bovendien worden afvalscheiding en hergebruik bevorderd door hypermoderne faciliteiten, die het monitoren van de samenstelling van gescheiden afvalstromen voor gemeentes mogelijk maken. Een nieuwe grondstoffenhal is hierin een belangrijke stap. Andere onderdelen vormen een verplaatsing van de milieustraat, een uitbreiding van de composteringstunnels en een dubbele weegbrug.

Vanuit deze visie geeft Meerlanden een impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout en schept ze voorwaarden om haar maatschappelijke rol te blijven invullen en voorop te lopen op weg naar een circulaire regio.