Meerlanden past dienstverlening aan vanwege winterweer

Meerlanden past dienstverlening aan vanwege winterweer

Laatste update: woensdag 11 februari, 19.30 uur

De winterse condities op de wegen en straten en de inzet van onze medewerkers in de bestrijding van gladheid en sneeuw, maken dat wij de komende dagen onze dienstverlening op onderdelen kunnen aanpassen.

Let op

 • Door opvriezend smeltwater en vastgereden sneeuw kan het op plekken verraderlijk glad zijn. Let goed op.
 • Wij verwijderen zo goed en snel mogelijk sneeuw en ijs van doorgaande wegen, straten, fietspaden en openbare plekken, maar kunnen door de grote hoeveelheid sneeuw niet op alle plekken tegelijk zijn. Graag uw begrip.
 • Afval, met name GFTe, kan met deze temperaturen vastvriezen in de rolcontainer, waardoor er afval kan achterblijven na het legen. Ook hiervoor graag uw begrip.

 

Afvalinzameling

 • Vanaf vrijdag 12 februari zamelen we weer GFT en Etensresten in. Door vorst kan GFTe vast blijven zitten in de container.
 • De inzameling van restafval gaat volgens de afvalkalender door. In sommige straten kunnen we niet inzamelen. Is uw container om 16.30 uur niet geleegd? Dan kunt u deze buiten laten staan. Wij zetten extra teams in om deze binnen 3 werkdagen alsnog te legen.
 • We hebben de boven- en ondergrondse verzamelcontainers zoveel mogelijk geleegd en zetten komende zaterdag extra mensen en materieel in om achterstand in te halen.
 • Grofvuilafspraken verplaatsen we zoveel mogelijk naar volgende week.
 • Onze milieustraten zijn open.

De situatie op de wegen en straten verschilt nog sterk. Onze medewerkers bekijken per straat wat kan en veilig verantwoord is m.b.t. afvalinzameling.

 

Wat kunt u doen?

 • Houd afval voor verzamelcontainers wat langer thuis wanneer u ziet dat een container vol is.
 • Plaats in geen geval afval naast de containers. Dit zorgt voor zwerfafval.
 • Hoeft u niet per se naar de milieustraat, stel uw bezoek dan uit.

Wij vragen uw begrip en medewerking.

 

Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijdingsdienst richt zich na vandaag ook de komende dagen op het bestrijden van de slechte stukken (ijs en sneeuwduinen door stuifsneeuw) in de gemeenten. Dit vraagt op meer locaties dan verwacht extra aandacht. Vandaag hebben we weer de hele dag gewerkt aan het sneeuwvrij maken van doorgaande wegen en fietspaden en -doorsteken. Deze klus vordert gestaag, maar we kunnen niet op alle plekken tegelijk aan de slag. We zetten extra collega’s en materieel in bij gladheidbestrijding en sneeuwvrij maken van specifieke locaties als verzorgingshuizen, bushaltes en winkelcentra. Dit zijn handstrooiploegen, maar ook trekkers met schuivers en borstels van boeren en andere bedrijven uit de regio.

We gaan ook – afhankelijk van de temperatuur – door met strooien, aangezien de hoeveelheid sneeuw dusdanig veel is, dat smeltwater, restanten sneeuw en sneeuwplaten in de nacht weer opvriezen. Bij temperaturen van -10 en lager is de werking van strooizout minder goed. Uiteraard houden wij hier rekening mee in onze planning.

 

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat te allen tijde voorop.

Houd voor de meest actuele informatie m.b.t. onze dienstverlening onze site en sociale media kanalen in de gaten.

Kijk voor het gladheidbestrijdingsplan en strooiroutes van uw gemeente op de gemeentelijke website.

Sneeuwwagen Meerlanden