Raadsleden in de ‘schoolbanken’ bij Meerlanden

Op 26 juni jl. heeft Meerlanden 40 raads- en fractieleden uit haar verzorgingsgebied ontvangen tijdens een speciaal voor hen georganiseerde masterclass. De avond stond in het teken van een uitgebreide kennismaking met het bedrijf en een inhoudelijk verdieping rondom het thema van afvalscheiding.

Om zich een beeld te kunnen vormen van het brede dienstenpakket van Meerlanden, hebben de deelnemers een Meerlanden tour gevolgd langs de Groene Energiefabriek en informatiestands over onder meer het duurzaam beheer van de openbare ruimte, het Regionaal Sorteercentrum Schiphol en MeerWarmte.

Het inhoudelijke programma werd afgetrapt door Merijn Tinge, bekend als Plastic Soup Surfer, die aandacht vroeg voor de negatieve effecten van de plastic vervuiling op mens en milieu. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, schetste vervolgens de transitie die Meerlanden in de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt waarbij het bedrijf continu inspeelt op de veranderende omgeving en daardoor de veranderende behoeften van de gemeenten. Maarten Goorhuis, senior beleidsmedewerker bij de NVRD, en Sharon van der Spek, adviseur bij Ocelot advies & projecten, sloten het programma af met het delen van hun kennis en ervaring rondom het verbeteren van afval scheiden en het betrekken van inwoners daarbij.

Meerlanden mocht zich verheugen in enthousiaste en betrokken reacties van de deelnemers, en kijkt terug op een succesvolle avond.