Verklaring

Logo Meerlanden

Verklaring

Op donderdag 15 november is een ingezonden brief verschenen in De Nieuwe Meerbode van een direct omwonende van ons bedrijf. We lezen in deze brief haar sterk verontruste gevoelens over de eventuele bouw van een biomassa-installatie op ons terrein. We snappen dat een term zoals ‘biomassa-installatie’ beelden kunnen oproepen die leiden tot gevoelens van onzekerheid en bezorgdheid. Want wat is zo’n installatie en wat betekent de werking hiervan voor onze buren en werknemers? We begrijpen dat zulke vragen onze omwonenden bezig kunnen houden en we nemen dit zeer serieus. Het welbevinden van onze omwonenden heeft onze volle aandacht.

Wij bevinden ons in de onderzoeksfase. Dat doen we in samenwerking met verschillende partijen waaronder onze buren. Met hen zijn wij verenigd in een werkgroep die regelmatig bijeenkomt. Ons doel is om inzicht te krijgen in alle feiten en deze vervolgens te delen met onze buren en overige belangstellenden, zodat precies duidelijk is welke vervolgstappen effectief en passend zijn. Dat doen we tijdens buurtbijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 november om 19 uur, Aarbergerweg 41, Rijsenhout. Opgeven kan via secretariaat@meerlanden.nl. Vragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de buurtverkenner via buurtverkenner@hotmail.com. De buurtverkenner inventariseert vragen en zorgt voor een ‘vraag & antwoord’ document dat voor iedereen beschikbaar is.