Meerlanden beklimt CO2-prestatieladder en haalt VCA**

Heemskerk straatreiniging Noordwijkerhout

Meerlanden betreedt trede drie op CO2-prestatieladder

Als maatschappelijk betrokken onderneming trekt Meerlanden zich de huidige wereldwijde klimaatproblematiek aan. We kijken bij al onze activiteiten hoe we zo min mogelijk negatieve impact op het milieu kunnen hebben. Hier hoort ook het voortdurend verminderen van onze CO2-uitstoot bij. Mede door menselijk handelen stijgt namelijk het aantal broeikasgassen (als CO2) in de lucht. Door onze ‘carbon-footprint’  te berekenen, hebben we gemeten welke uitstoot wij veroorzaken en bij welke activiteiten dit gebeurd. Hieruit is een certificering voor de CO2-prestatieladder op niveau 3 voortgekomen.

Aan de hand van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder – inzicht, reductie (van de uitstoot), transparantie en participatie – heeft Robbert Schaap, student Hogeschool Utrecht, een CO2-reductiebeleid geschreven. Hierin staat dat Meerlanden haar CO2-emissie in 2019 met ruim 10% wil terugdringen ten opzichte van 2014. Maar ook dat wij samen met onze klanten, leveranciers en ketenpartners werken aan de overgang van een lineaire naar een circulaire economie waar het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staat.

Onze ambitie is om begin 2017 trede vier op de ladder te betreden.

Rapport CO2-prestatieladder voor meer informatie en het rapport.

Ook Heemskerk VCA** gecertificeerd

Na een audit is onze business unit Heemskerk B.V. vanaf dit jaar ook VCA** gecertificeerd. Een knappe prestatie, waardoor Meerlanden Holding als geheel nu het predicaat VCA** mag dragen. In de praktijk betekent dit, dat we onze activiteiten volgens voorschriften die in het VGM-systeem zijn vastgelegd uitvoeren. Met oog dus voor veiligheid, gezondheid en milieu. Belangrijk voor onze medewerkers in hun dagelijkse werk, maar ook een meerwaarde voor onze klanten en partners. De certificering geldt tot 1 mei 2018. Jaarlijks zijn er audits en regelmatig informeren we onze medewerkers via toolbox-bijeenkomsten.

Heemskerk straatreiniging Noordwijkerhout