Jaarverslag 2016 online: meer winst uit afval

Landing page image jaarverslagen

Jaarverslag 2016 online: meer winst uit afval

In 2016 heeft Meerlanden in samenwerking met gemeenten opnieuw gekeken naar nieuwe manieren van afval inzamelen en grondstoffen recyclen. Ook zijn er meer werkplekken gekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Angeline Kierkels, algemeen directeur: “Voor het creëren van een circulaire economie is samenwerken belangrijk. Samen met bewoners, gemeenten en bedrijven zetten wij ons in om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.”

In 2016 hebben inwoners hun afval weer beter gescheiden dan in 2015. We zijn samen met de gemeenten initiatieven gestart die hieraan bijdragen. Een voorbeeld is het omgekeerd inzamelen in een van de gemeenten waarmee wij samenwerken: waardevolle afvalsoorten worden aan huis opgehaald en het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft, brengen inwoners tegen een vergoeding per ingeworpen zak naar verzamelcontainers in de buurt. In een andere gemeente is in 2016 de proef ‘Winst uit je afval’ gestart om het restafval binnen vijf jaar te verminderen van 198 kilo in 2015 naar 24 kilo per inwoner per jaar. Bewoners uit drie proefwijken bepalen hierbij zelf het inzamelsysteem. Deze proef loopt door in 2017 en uiteindelijk zal het systeem in de hele gemeente worden uitgerold.

Textiel
Sinds juni 2016 wordt al het textiel van Meerlanden gesorteerd bij Hits Service in Nieuw- Vennep. Er wordt op een andere manier textiel gelost waardoor er meer, hoogwaardig textiel overblijft. En het textielcentrum levert weer nieuwe werkplekken op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 werd 70 procent van het textiel hergebruikt. Achttien procent werd gerecycled tot nieuwe producten.

Plastic, metaal en drinkkartons (PMD)
In 2016 hebben we gezamenlijk 4.192 ton aan plastic verpakkingen verwerkt. Dit is 30% meer dan in 2015. De stijging komt doordat in zes gemeenten nu ook drankkartons bij het plastic mogen en in vier gemeenten drankkartons en metalen verpakkingen, zoals blik. Gewijzigde inzamelmethodes dragen daarnaast ook bij aan de stijging. In een groeiend aantal gemeenten hoeven inwoners verpakkingen niet meer weg te brengen, maar worden deze aan huis opgehaald.

Winst uit gft
Uit groente- fruit- en tuinafval (gft) winnen we vijf herbruikbare producten terug: groengas, compost, warmte groen CO2 en water. Dit leverde in 2016 de volgende hoeveelheden op: 2,4M3 groengas, 4,5 miljoen liter water, 10 miljoen kwh warmte en 20.000 ton compost. Door te vergisten en te composteren worden fossiele brandstoffen vermeden en daarmee ook de uitstoot van CO2. Onze aandeelhouders maakten de bouw van de vergister mogelijk. Financieel gezien draagt de vergister bij aan het resultaat van Meerlanden. Door de vermeden uitstoot van CObesparen onze aandeelhouders aan maatschappelijke kosten ongeveer €11 per ton geleverd gft.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is een bron en bestemming van grondstoffen; verwijderd groenafval uit bijvoorbeeld plantsoenen wordt na compostering als compost weer teruggebracht in het plantsoen. Organische reststromen uit de openbare ruimte worden in onze groene energiefabriek omgezet in groengas. Dit groengas gebruiken wij vervolgens in de wijk voor het thermisch bestrijden van onkruid op verharding. Dit zijn twee mooie voorbeelden van biobased ondernemen en het sluiten van kringlopen.

Financieel
Meerlanden had in 2016 een omzet van 63,7 miljoen en een netto resultaat van 2,7 miljoen.

Bekijk hier het jaarverslag 2016 online.