Opwaartse prijsontwikkeling verwerking bedrijfsrestafval

afvalcontainer aanvragen Meerlanden

Opwaartse prijsontwikkeling verwerking restafval

De afvalmarkt is continu in beweging. Veel van deze bewegingen zijn positief. Zo zijn de voortdurend verder ontwikkelende technieken voor recycling en de toenemende mogelijkheden voor grondstofherwinning als gevolg daarvan een positieve ontwikkeling.

Helaas zijn er ook ontwikkelingen die minder positief zijn. Een ontwikkeling die momenteel de afvalmarkt in negatieve zin beïnvloedt is het oplopende prijspeil bij afvalverbrandingsinstallaties.

Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt. Deze overcapaciteit is ontstaan door het op de markt komen van nieuwe installaties, in combinatie met afvaltekorten die zijn ontstaan als gevolg van de recente economische crisis.

Om deze afvaltekorten – dat op zich tegenstrijdig klinkt – te compenseren, is door de verschillende afvalverbrandingsinstallaties in het buitenland naar afval gezocht. In de media is regelmatig te lezen geweest over Engels of Italiaans afval dat in Nederland wordt verwerkt. Deze import heeft inmiddels geleid tot een capaciteitsdekking van circa 30% op de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt.

Nu de economie zich weer herstelt, neemt ook het volume aan Nederlands afval toe. Uw afval. Door deze ontwikkeling, in combinatie met het nog altijd oplopende importvolume is de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt van de afgelopen periode omgeslagen in een capaciteitstekort. Dit heeft momenteel helaas een sterk prijsopdrijvend effect.

Meerlanden Bedrijfsafval doet er alles aan om deze trend tegen te gaan door haar klanten zo veel mogelijk bij te staan in de mogelijkheden tot afvalscheiding, scherp in te kopen op de verbrandingsmarkt en efficiënte logistiek. Graag adviseren wij uw bedrijf ook bij het verder reduceren van restafval en het onderzoeken naar mogelijkheden voor kostenreductie voor uw afvalvraagstukken. Gescheiden afvalstromen hoeven immers niet als restafval te worden verbrand, maar kunnen we recyclen tot grondstoffen voor nieuwe producten.

afvalcontainer aanvragen Meerlanden