Overige afvalstromen

Puin inzameling

Laat ook afvalstromen als frituurvet, dakleer, puin en bouw- en sloopafval apart door ons inzamelen.

Gescheiden inzameling van frituurvet, puin en andere soorten

Afval dat gescheiden wordt ingezameld is waardevol. Door het te recyclen is het grondstof voor nieuwe producten.

Vraag direct een offerte aan voor de inzameling van frituurvet, bouw- en sloopafval, dakleer, asbest of puin. Wij halen dit bij uw bedrijf op en hebben voor iedere hoeveelheid afval de juiste container.

Olie en frituurvet

Frituurvet

Frituurvet zamelen we in met vaten of door het legen van vetputten.

Van gebruikte frituuroliƫn en -vetten wordt biodiesel gemaakt. Biodiesel is een duurzame brandstof. De basisgrondstof van biodiesel is biologisch afbreekbaar en niet giftig. Bij verbranding van biodiesel komt veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan bij gewone brandstoffen.

Puin inzameling

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het verbouwen of slopen van een pand. Denk aan hout, gipsplaten, glaswol, bakstenen of puin. Bouw- en sloopafval bestaat uit afval dat goed gerecycled kan worden door het te scheiden.

Asbest en dakleer

Dakleer en asbest

Asbest en dakleer zijn afvalsoorten die niet kunnen worden hergebruikt. Deze afvalstromen worden volledig ingepakt en afgedekt in de grond gestort. Op veel van deze afvalbergen verrijzen golfbanen. Er wordt hard gewerkt aan een manier om dakleer en asbest te recyclen.

Puin inzameling

Puin

Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten. Puin kan worden hergebruikt voor het aanleggen van wegen en het ophogen van dijken.