Overige afvalstromen

Puin inzameling

Laat ook afvalstromen als frituurvet, dakleer, puin en bouw- en sloopafval apart door ons inzamelen.

Overige afvalstromen inzamelen? Ook duurzaam én betaalbaar

Heeft u overige afval, zoals frituurvet, bouw- en sloopafval, dakleer en asbest en puin? Wist u dat Meerlanden ook die stromen van bedrijfsafval efficiënt en duurzaam kan inzamelen zonder dat u er nog omkijken naar heeft? Bovendien hergebruiken we het merendeel als basis voor waardevolle grondstoffen en nieuwe producten, zonder dat we de kosten voor u uit het oog verliezen.

Frituurvet als overige afval? Biodiesel!
Frituurvetten- en oliën zijn een perfecte basis om biodiesel van te maken. De basisgrondstof van deze duurzame brandstof is biologisch afbreek en niet giftig. Bovendien geeft het bij verbranding veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan bij traditionele brandstoffen.

Bouw- en sloopafval? Scheiden en recyclen

Bij het verbouwen of slopen van een pand komt veel afval vrij. Denk maar eens aan gipsplaten, glaswol, bakstenen, vloerdelen of hout. Maar wist u dat we dit afval heel goed kunnen hergebruiken als we het gescheiden inzamelen? Met weer nieuwe grondstoffen of producten als resultaat!

Asbest en dakleer? Inpakken en afdekken

Hoewel we hard werken aan een manier om asbest en dakleer weer her te gebruiken, is dat met deze afvalstromen op dit moment helaas nog niet mogelijk. Door het echter gescheiden in te zamelen, volledig af te dekken en ingepakt in de grond te storten, voeren we dit afval wel veilig af.

Puin als overig afval? Nieuwe wegen!

Heeft uw bedrijf losse brokstukken van stenen of beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en wegen? Ook dan kunnen we dat duurzaam voor u inzamelen en verwerken. Van dit puin kunnen namelijk weer uitstekend nieuwe wegen en bruggen worden aangelegd en dijken opgehoogd.

Waarom ook overig afval duurzaam verwerken?

Waarom afval weggooien en er niks meer mee doen, waarom niet proberen er weer iets nieuws van te maken? Dat bedachten we ons toen we in 2007 met onze circulaire visie begonnen. Inmiddels werken we met vele bedrijven samen om deze doelstelling te bereiken. Hoe? Door afval zorgvuldig en gescheiden in te zamelen en om te zetten tot nieuwe producten, grondstoffen of groene energie. Zo blijft de kringloop steeds meer gesloten en wordt de afvalberg vanzelf kleiner.

Meer weten over onze duurzame visie? https://www.meerlanden.nl/circulaire-economie.

Meerlanden als duurzame partner voor uw bedrijfsafval?

Wij brengen graag de mogelijkheden en kosten voor u in kaart. Vraagt u onze vrijblijvende afvalscan aan? http://www.meerlanden.nl/bedrijven/onze-diensten/afvalscan?hilite=%27afvalscan%27

Gescheiden inzameling van frituurvet, puin en andere soorten

Afval dat gescheiden wordt ingezameld is waardevol. Door het te recyclen is het grondstof voor nieuwe producten.

Vraag direct een offerte aan voor de inzameling van frituurvet, bouw- en sloopafval, dakleer, asbest of puin. Wij halen dit bij uw bedrijf op en hebben voor iedere hoeveelheid afval de juiste container.

Olie en frituurvet

Frituurvet

Frituurvet zamelen we in met vaten of door het legen van vetputten.

Van gebruikte frituuroliën en -vetten wordt biodiesel gemaakt. Biodiesel is een duurzame brandstof. De basisgrondstof van biodiesel is biologisch afbreekbaar en niet giftig. Bij verbranding van biodiesel komt veel minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan bij gewone brandstoffen.

Puin inzameling

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het verbouwen of slopen van een pand. Denk aan hout, gipsplaten, glaswol, bakstenen of puin. Bouw- en sloopafval bestaat uit afval dat goed gerecycled kan worden door het te scheiden.

Asbest en dakleer

Dakleer en asbest

Asbest en dakleer zijn afvalsoorten die niet kunnen worden hergebruikt. Deze afvalstromen worden volledig ingepakt en afgedekt in de grond gestort. Op veel van deze afvalbergen verrijzen golfbanen. Er wordt hard gewerkt aan een manier om dakleer en asbest te recyclen.

Puin inzameling

Puin

Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten. Puin kan worden hergebruikt voor het aanleggen van wegen en het ophogen van dijken.