Restafval

Restafval bedrijfsafval

Restafval is zakelijk afval dat niet verder gescheiden kan worden. Dit afval wordt verbrand; onder andere bij AEB in Amsterdam.

Restafval inzamelen

Heeft u restafval liggen en wilt u dit graag laten ophalen door een partij die deze grondstoffen kan recyclen tot iets nieuws? Dan bent u bij Meerlanden aan het juiste adres.

Wat is restafval?

Onder restafval verstaan we al het afval dat niet verder gescheiden kan worden. Dat wordt door particulieren verzameld in de bruine bak en ook bedrijven scheiden deze afvalstroom. De hoeveelheid restafval is vaak veel minder dan u denkt. Glas bijvoorbeeld, valt hier niet onder. Net als textiel, banden en wit- en bruingoed. Zie hier het complete overzicht.

Wat is dan wel restafval? Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Aluminiumfolie
 • Kattenbakvulling
 • Koffiecupjes
 • Luiers
 • Maandverband
 • Piepschuim
 • Scheermesjes
 • Stofzuigerzakken
 • Verpakkingen van kauwgom of medicijnen
 • Vervuild papier
 • Watten
 • Zakdoekjes

Wat gebeurt er met uw restafval?

Het restafval, of dat nu afkomstig is van bedrijven of van particulieren, wordt verbrand in de installatie van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. Daarmee is het mogelijk om dit ‘afval’ weer opnieuw de kringloop in te brengen, weliswaar in een andere vorm. De verbranding levert namelijk elektriciteit en warmte op wat door bedrijven en huishoudens weer gebruikt kan worden. Zo dragen wij bij aan een circulaire economie.

Over Meerlanden

Al sinds 1997 zetten wij ons in voor het duurzaam verwerken van (bedrijfs)afval. Of het nu gaat om restafval of om andere afvalsoorten. Alles is om te zetten naar iets anders, iets nieuws. Op die manier maken wij samen met u weer iets moois van ‘afval’ en dragen we bij aan een afvalloze samenleving.

Wilt u meer informatie over het inzamelen van bedrijfsafval? Kijk dan hier.

Bent u een bewoner en wilt u meer informatie over het inzamelen van particulier afval? Kijk dan hier.

Hoe recyclen we uw restafval?

Restafval verbranden we in de installatie van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. Afvalverbranding levert elektriciteit en warmte op. Het Amsterdamse stadhuis, de Stadschouwburg en vele bedrijven en huishoudens maken gebruik van deze stroom en warmte uit afval.

Wat mag wel en niet in de container voor restafval?

Wel

 • alle afval dat niet verder gescheiden kan worden

Niet

 • (klein) Gevaarlijke afvalstoffen
 • medisch afval
 • asbesthoudende stoffen
 • giftige afvalstoffen
 • glas
 • papier en karton
 • plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • groenafval
 • textiel
 • wit- en bruingoed
 • banden
 • steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
 • afgewerkte olie
 • afgedankte apparatuur en houders van ozonafbrekende of gefluorideerde broeikasgassen,
 • stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld
Icoon Meerlanden

Het AEB verbrandt ons restafval en wekt hieruit elektriciteit op voor 320.000 huishoudens en verwarmt via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven.

Onze klanten bestellen voor deze afvalstroom vaak deze containers:

Rolcontainer kunststof
240 liter

Rolcontainer 240 liter

Afmetingen

hoogte: 1,07 meter
breedte: 0,58 meter
diepte: 0,73 meter

Rolcontainer kunststof
500 liter

Rolcontainer 500 liter

Afmetingen

hoogte: 1,10 meter
breedte: 1,36 meter
diepte: 0,65 meter

Rolcontainer staal
1100 liter

Rolcontainer 1100 liter

Afmetingen

hoogte: 1,32 meter
breedte: 1,36 meter
diepte: 1,09 meter