Restafval

Restafval bedrijfsafval

Restafval is zakelijk afval dat niet verder gescheiden kan worden. Dit afval wordt verbrand; onder andere bij AEB in Amsterdam.

Hoe recyclen we uw restafval?

Restafval verbranden we in de installatie van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam. Afvalverbranding levert elektriciteit en warmte op. Het Amsterdamse stadhuis, de Stadschouwburg en vele bedrijven en huishoudens maken gebruik van deze stroom en warmte uit afval.

Wat mag wel en niet in de container voor restafval?

Wel

 • alle afval dat niet verder gescheiden kan worden

Niet

 • (klein) Gevaarlijke afvalstoffen
 • medisch afval
 • asbesthoudende stoffen
 • giftige afvalstoffen
 • glas
 • papier en karton
 • plantaardige en dierlijke oliĆ«n en vetten
 • groenafval
 • textiel
 • wit- en bruingoed
 • banden
 • steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
 • afgewerkte olie
 • afgedankte apparatuur en houders van ozonafbrekende of gefluorideerde broeikasgassen,
 • stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld
Icoon Meerlanden

Het AEB verbrandt ons restafval en wekt hieruit elektriciteit op voor 320.000 huishoudens en verwarmt via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven.

Onze klanten bestellen voor deze afvalstroom vaak deze containers:

Rolcontainer kunststof
240 liter

Rolcontainer 240 liter

Afmetingen

hoogte: 1,07 meter
breedte: 0,58 meter
diepte: 0,73 meter

Rolcontainer kunststof
500 liter

Rolcontainer 500 liter

Afmetingen

hoogte: 1,10 meter
breedte: 1,36 meter
diepte: 0,65 meter

Rolcontainer staal
1100 liter

Rolcontainer 1100 liter

Afmetingen

hoogte: 1,32 meter
breedte: 1,36 meter
diepte: 1,09 meter