Is uw bedrijf of de goede weg als het gaat om het terugdringen van de hoeveelheid bedrijfsafval? In het Ontwerp Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 is vastgesteld dat de hoeveelheid afval in 2022 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2012. Voor veel MKB-bedrijven een flinke opgave. Meerlanden, die zich hard maakt voor een circulaire economie, helpt het bedrijfsleven in Amsterdam, Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en Amsterdam Schiphol Airport om deze doelstelling te halen. Daarbij maken we gebruik van een zero waste strategie.

Wat is een zero waste strategie?

Een circulaire economie betekent een samenleving zonder afval. Dat is ook het streven van de zero waste strategie. Meerlanden maakt prioriteit van het gescheiden inzamelen van waardevolle afvalstromen om deze vervolgens te verwerken tot energie of grondstof. Deze ‘nieuwe eindproducten’ kunnen opnieuw de kringloop in en zijn zo geen afval meer.

Terugdringen restafval

Het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval is belangrijk omdat de afvalsoorten daardoor op de meest waardevolle manier verwerkt kunnen worden. Gebeurt dit niet, dan kan Meerlanden het ‘slechts’ verwerken als restafval. Verbranding van restafval levert elektriciteit en warmte op, maar daarmee houdt de cirkel op. In een circulaire economie is het streven de grondstoffen in de kringloop te houden door de meest efficiënte verwerking. Bij de zero waste strategie ligt de focus op het zoveel mogelijk terugdringen van de hoeveelheid restafval door slimmer in te kopen en reststromen zo goed mogelijk te scheiden

Soorten bedrijfsafval

De diverse soorten afval die bedrijven produceren en welke gescheiden ingezameld kunnen worden voor een zo goed mogelijke verwerking:

Bent u benieuwd naar hoe Meerlanden u kan helpen om de doelstelling in 2022 te halen? Neem dan vrijblijvend contact (https://www.meerlanden.nl/contact) op voor meer informatie.