Meerlanden nodigt raadsleden uit voor masterclass

header[2]-uitn-masterclass-2017

Masterclass “Samen sneller circulair”

header[2]-uitn-masterclass-2017

Wethouders en raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor de masterclass 2017; vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen praten wij deelnemers dan bij over de ontwikkelingen op onze dienstverleningsterreinen en over ons programma “Samen sneller circulair”.

“Samenwerken in de keten is essentieel, net als samenwerken in de regio. Daardoor zijn we samen sneller circulair.”

De masterclass vindt plaats op 31 mei en 15 juni 2017. Deelnemers beslissen zelf wanneer zij komen.

De masterclass is ontwikkeld voor de wethouders en raadsleden van alle gemeenten waar wij actief zijn. Ook campagneleden en fractieleden van de lokale politieke partijen zijn van harte welkom. Het programma is erop gericht om uw kennis over afval- en grondstoffenbeheer, en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te actualiseren. Ook nemen wij u mee in onze ambities om tot een regionale circulaire economie te komen en willen wij u graag inspireren voor toekomstige collegeprogramma’s.

Programma

16.45 uur  Inloop en ontvangst

17.15 uur  Start rondleiding Groene Energiefabriek

18.00 uur  Welkomstwoord, Angeline Kierkels, algemeen directeur

Tijdens de masterclass serveren wij een broodje.

18.30 uur  Van afval naar grondstof en omgekeerd inzamelen
U wordt bijgepraat over de landelijke ambities in het VANG (Van Afval naar Grondstof)-programma en wij maken de koppeling naar de huidige scheidingsresultaten binnen de gemeenten uit ons verzorgingsgebied. Ook staan we stil bij het besluitvormingsproces en de resultaten van het omgekeerd inzamelen in de gemeente Lisse.

Olaf Prinsen, directeur NVRD / Evert-Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Lisse

19.30 uur  Duurzaam beheer openbare ruimte
Aan de hand van concrete casussen zetten wij de visie duurzaam beheer openbare ruimte uiteen. Hierbij wordt de koppeling gelegd naar ‘visie gerichte gebiedsinrichting’, het belang van het goed invullen van de beheerparagraaf bij reconstructie en gebiedsontwikkelingen. Tevens komt de vraag aan de orde “wordt de buitenruimte de productieomgeving van groene reststromen voor de toekomst?”

Diederik Notenboom, senior strategisch adviseur Meerlanden

19.50 uur  Pauze

20.30 uur  Programma circulaire economie

Schaarser wordende grondstoffen, consumptie en verspilling; hoe belangrijk is de circulaire economie voor u? Welke rol kunnen de gemeenten nemen en hoe gaat Meerlanden de rol van regionale grondstoffenregisseur innemen?

Just Zandhuis, programmadirecteur circulaire economie Meerlanden

21.00 uur  Begin van iets moois
Wij laten zien hoe het regionale kennisplatform ‘Begin van iets moois’ inwoners inspireert en aanzet tot een nog betere bronscheiding. Inwoners hebben een grote bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving.

Danielle Hermeler, communicatiespecialist Meerlanden

Informele netwerkborrel en sluiting rond 21.45 uur
We sluiten de masterclass af met een informele netwerkborrel.

R.S.V.P.
De masterclass wordt georganiseerd op ons hoofdkantoor, Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Graag ontmoeten wij u op 31 mei of 15 juni. Wilt u via directiesecretariaat@meerlanden.nl aangeven of u aanwezig bent bij de masterclass en op welke dag? Mocht u dieetwensen hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij uw aanmelding. Tevens horen we graag of u gebruik wilt maken van de rondleiding voorafgaand aan de masterclass. Alvast hartelijk dank.