Recyclen blijft duurzaam alternatief voor olie

John Nederstigt en Angeline Kierkels in Abbenes klein

Recyclen blijft duurzaam alternatief voor olie

Het eerste jaar van samenwerking binnen het Midwaste regiemodel voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van plastic verpakkingsmateriaal hebben Meerlanden en de aangesloten gemeenten met succes afgesloten. ”Wij hebben samen 30% meer plastic ingezameld dan we hadden ingeschat. De inwoners zijn dus heel actief in het terugbrengen van plastic in de kringloop,” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden.

Tot voor kort werd plastic uitsluitend gemaakt van olie – een fossiele brandstof die uiteindelijk uitgeput zal zijn. Gerecycled plastic biedt een blijvend duurzaam alternatief voor olie. “Het is 5 voor 12” aldus John Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer. “Langer wachten is onverantwoord: we moeten van een wegwerp-samenleving naar een circulaire samenleving. Dit is onvermijdelijk. Plastic is een waardevolle grondstof voor nieuwe plastics en kunststoffen. Sommige producenten vallen nu weer terug op olie nu dat zo goedkoop wordt aangeboden. Dat is korte termijn denken.”

Meerlanden haalt het plastic gescheiden op en brengt het dan naar overslaglocatie het VAB in de Duin- en Bollenstreek waar het in speciale transportcontainers wordt geperst. Deze containers gaan vervolgens naar Suez Rotterdam waar het plastic wordt gereinigd, in zes categorieën wordt gesorteerd en verwerkt en vervolgens als grondstof op de markt wordt gebracht. Van gerecycled plastic wordt onder meer fleece kleding, tennisballen en speeltegels in openbare speeltuinen gemaakt.

In het Midwaste regiemodel is contractueel vastgelegd dat al het ingezamelde plastic, nadat het is gezuiverd van afvalstoffen die niet verwerkt kunnen worden, volledig gerecycled wordt en niet alsnog wordt verbrand. “Deze afspraak past binnen onze ambitie van een circulaire economie. We zetten in op hergebruik van waardevolle grondstoffen zoals plastic. Zo dragen we bij aan langetermijnoplossingen voor de productie van grondstoffen die straks niet meer uit de aarde gehaald kunnen worden,” aldus Angeline Kierkels.

John Nederstigt en Angeline Kierkels in Abbenes