Download de nieuwe afvalapp via de Playstore of Appstore.

Wij werken samen met negen gemeenten en hun bewoners aan een schone en duurzame leefomgeving. Dit doen wij door uw buurt schoon, heel en veilig te houden en door afval innovatief in te zamelen en te verwerken.

Milieustraat Meerlanden
GFT
Afvalverwerking Meerlanden

Meerlanden in 2018

Icoon Meerlanden
0
kInderen rondgeleid
Icoon Meerlanden
0
rondleidingen verzorgd
Icoon Meerlanden
0
ton GFT verwerkt
Icoon Meerlanden
0
% van het wagenpark rijdt op groengas