Uw GFT is het begin van iets moois. Het begin van een groene tuin, schone lucht, groengas om op te rijden en het begin van een schone buurt.

100% GFT recycling in onze groene energiefabriek

Wat gebeurt er met uw groente- fruit en tuinafval? Dit afval verwerken we in onze groene energiefabriek in Rijsenhout tot vijf nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. Deze producten gebruiken we weer in de regio waar we het GFT inzamelen. En zo is de kringloop rond.

Lees meer over de groene energiefabriek >

GFT is het begin van iets moois!

Op ons online platform Begin van iets moois ziet u wat er in uw gemeente gebeurt met GFT en hoe wij het inzamelen bij bedrijven en huishoudens. Ook kunt u hier lezen hoe u ons en het milieu kunt helpen door meer en schoner GFT in te zamelen. Kleine moeite, groot effect!

Bekijk wat er in de GFT bak mag >

Compost Begin van iets moois

Compost
Bodemverbeteraar voor grond

Water Begin van iets moois

Water
Water om mee te reinigen

CO2 Begin van iets moois

CO2
Groeiverbeteraar voor planten

Warmte Begin van iets moois

Warmte
Warmte voor broeikassen

Groengas Begin van iets moois

Groengas
Brandstof om mee te rijden

De recycling van GFT in stappen

In een innovatief proces van vergisten en composteren recyclen we in onze Groene Energiefabriek organisch afval 100% tot 5 nuttige producten.

Door het te vergisten ontstaat er biogas, dat we scheiden in groengas en CO2. Door het daarna te composteren krijgen we hoogwaardige compost. De warmte uit dit proces vangen we op en transporteren we via warmtewisselaars naar kassen in de buurt. Bij dit transport ontstaat condenswater wat we gebruiken bij gladheidbestrijding en straatreiniging.

CO2-reductie en duurzaamheidsdoelstellingen

De totale CO2-besparing van het GFT recycleproces is ongeveer 16 miljoen kilo CO2 per jaar. De voetafdruk van Meerlanden is ± 3,5 miljoen kilo. We rijden dus straks niet alleen klimaatneutraal, maar besparen meer CO2 dan we zelf uitstoten! Daarom kunnen gemeenten en bedrijven meeprofiteren. Bedrijven of gemeenten die één van de producten gebruiken (warmte, groengas, CO2, compost), besparen hiermee CO2. Zo helpen wij gemeenten en bedrijven hun doelstellingen voor CO2-reductie en duurzame energie productie te realiseren.

Infographic: van GFT naar groene energie