Uw GFT is het begin van iets moois. Het begin van een groene tuin, schone lucht, groengas om op te rijden en het begin van een schone buurt. Als we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan gaat het al snel over het duurzaam omgaan met energie en het scheiden en recyclen van onder andere GFT-afval. Wij helpen MKB-bedrijven in Amsterdam, Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en Amsterdam Schiphol Airport om meer uit hun GFT-afval te halen met onze groene energiefabriek.

100% GFT recycling in onze groene energiefabriek

Wat gebeurt er met uw groente- fruit en tuinafval? Dit afval verwerken we in onze groene energiefabriek in Rijsenhout tot vijf nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. Deze producten gebruiken we weer in de regio waar we het GFT inzamelen. En zo is de kringloop rond.

GFT en Etensresten scheiden

In het groente-, fruit- en tuinafval zit ontzettend veel waardevols verstopt, wat het scheiden van deze afvalsoort belangrijk maakt. Doet u dit samen met uw collega’s op de juiste manier? Dan draagt u bij aan een circulaire economie. Dat is een economie waar producten zo gemaakt worden, dat de materialen na gebruik opnieuw als grondstof kunnen worden gebruikt en er niet telkens van van eindige natuurlijke grondstoffen gebruik gemaakt hoeft te worden.

Wat is de Groene Energiefabriek?

Het GFT-afval dat wij inzamelen, brengen we naar de groene energiefabriek in Rijsenhout. Daar wordt het afval gerecycled in een innovatief proces van vergisten en composteren. Door dat innovatieve proces kunnen wij 100% van het GFT-afval verwerken tot vijf waardevolle producten. Wat aan het begin van de verwerking nog ‘afval’ wordt genoemd, is na het proces omgezet tot groengas, CO2, warmte, compost en water. Producten met een nieuwe functie dus. En al deze producten worden weer gebruikt in de regio waar we het afval hebben ingezameld. Zo is de kringloop weer rond.

Waar worden deze producten voor gebruikt?

De waardevolle producten die ontstaan door uw afval te scheiden zijn op vele fronten inzetbaar. Zo kan groengas dat gewonnen wordt uit GFT-afval als duurzame brandstof gebruikt worden. De compost die gemaakt wordt dient als grondverbeteraar en de CO2 kun je gebruiken als een groeiverbeteraar voor planten. De warmte die wordt opgeslagen, wordt gebruikt om broeikassen te verwarmen en het water kan gebruikt worden om mee schoon te maken. Had u ooit gedacht dat er zoveel waardevols in uw afval zit?

Compost Begin van iets moois

Compost
Bodemverbeteraar voor grond

Water Begin van iets moois

Water
Water om mee te reinigen

CO2 Begin van iets moois

CO2
Groeiverbeteraar voor planten

Warmte Begin van iets moois

Warmte
Warmte voor broeikassen

Groengas Begin van iets moois

Groengas
Brandstof om mee te rijden

Groengas Begin van iets moois

Citrusbrandstof
Duurzame onkruidbestrijder

De recycling van GFT en Etensresten in stappen

In een innovatief proces van vergisten en composteren recyclen we in onze Groene Energiefabriek organisch afval 100% tot 6 nuttige producten.

Door het te vergisten ontstaat er biogas, dat we scheiden in groengas en CO2. Door het daarna te composteren krijgen we hoogwaardige compost. De warmte uit dit proces vangen we op en transporteren we via warmtewisselaars naar kassen in de buurt. Bij dit transport ontstaat condenswater wat we gebruiken bij gladheidbestrijding en straatreiniging.

CO2-reductie en duurzaamheidsdoelstellingen

De totale CO2-besparing van het GFT recycleproces is ongeveer 16 miljoen kilo CO2 per jaar. De voetafdruk van Meerlanden is ± 3,5 miljoen kilo. We rijden dus straks niet alleen klimaatneutraal, maar besparen meer CO2 dan we zelf uitstoten! Daarom kunnen gemeenten en bedrijven meeprofiteren. Bedrijven of gemeenten die één van de producten gebruiken (warmte, groengas, CO2, compost), besparen hiermee CO2. Zo helpen wij gemeenten en bedrijven hun doelstellingen voor CO2-reductie en duurzame energie productie te realiseren.

Infographic: van GFT naar groene energie