Meerlanden werkt er hard aan om al haar dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren, aangezien deze tot de cruciale en vitale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaat bij de uitbraak van het coronavirus. Uiteraard heeft Meerlanden maatregelen genomen in verband met de gezondheid van de bewoners en de eigen medewerkers.

Maatregelen dienstverlening rondom coronavirus

Laatste update: 2 april 2020

Oproep bewoners Haarlemmermeer: kies voor milieustraat Rijsenhout i.p.v. Heemstede

Bewoners van Gemeente Haarlemmermeer worden vriendelijk verzocht om de milieustraat in Heemstede niet te bezoeken. Het is er erg druk en er ontstaan verkeersproblemen op de openbare weg. Je kunt je spullen naar de milieustraat in Rijsenhout brengen. Kom dan alstublieft alleen met volle vrachten.

 

We verwachten lange wachtrijen op de milieustraat dit weekend

Omdat veel mensen niet stil kunnen zitten thuis en aan het werk zijn geslagen, verwachten we komend weekend lange wachtrijen op de milieustraat. Omdat we in verband met het coronavirus bovendien een beperkt aantal voertuigen tegelijk toelaten op de milieustraat zal het veel drukker worden dan normaal. Is het niet noodzakelijk om per se dit weekend naar de milieustraat te komen, stel het bezoek dan uit.

 

Vrijdagmarkt in Hoofddorp verdeeld over drie pleinen

Om er voor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt en veilig boodschappen kan doen is de markt in het centrum van Hoofddorp verspreid over drie pleinen: het Burgemeester van Stamplein, het Dik Tromplein en het Raadhuisplein. Op zoek naar een specifieke verkoper? Bekijk de marktindeling via Google Maps.

Kringloopwinkel Meerwinkel sluit per direct

Op dit moment zien wij geen aanleiding om een activiteit die bewoners uitnodigt de straat op te gaan, door te zetten. De boodschap van het kabinet is duidelijk. Wanneer je thuis kunt blijven, moet je dat vooral doen. Daarom sluiten we per direct onze kringloopwinkel in Hoofddorp voor de duur van de landelijke richtlijn.

 

Maximaal aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat

Om de gezondheid van onze collega’s en bewoners zo goed mogelijk te kunnen borgen wordt vanaf dinsdag 24 maart nog een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op onze milieustraten. Op de milieustraten in Rijsenhout en Heemstede mogen nog maximaal vier klanten tegelijkertijd worden toegelaten. Op de overige milieustraten Diemen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is dit maximaal 2 klanten per keer. Wij verzoeken u alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van onze medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden.

 

Contact

Veel bewoners zoeken op dit moment telefonisch contact met Publieksinformatie en veel bedrijfsklanten met de Front Office. Dit levert extra drukte op, terwijl ook wij genoodzaakt zijn medewerkers (deels) vanuit huis te laten werken. Wij vragen u daarom vriendelijk alleen met spoedvragen te bellen. Veel zaken kunt u regelen via formulieren op onze website. Daarnaast kunt u uw verzoeken mailen naar:

 

Milieustraten

Al onze milieustraten zijn momenteel volgens normale openingstijden open en zien op dit moment extra toeloop op onze milieustraten. Dit levert langere wachttijden op en hier en daar irritaties. We hebben de komende tijd onze collega’s nog harder nodig dan normaal. Daarom vragen we iedereen vriendelijk om een afweging te maken of een rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Indien het noodzakelijk is dan verzoeken wij u graag alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van onze medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden.

 

Alleen pinnen op milieustraten

Wij doen een dringend beroep op bezoekers van onze milieustraten om alleen te pinnen bij het betalen. Bij contant betalen komen klant en medewerker vaak met elkaar in aanraking en dat is vanwege het coronavirus ongewenst.

 

Afvalinzameling in de wijken

Aangezien veel mensen thuiswerken en de scholen dicht zijn komt er meer afval vrij bij huishoudens dan in een normale werkweek. Meerlanden zet zich in om dit extra afval in te zamelen. Maar we houden als organisatie ook rekening met het coronavirus en de mogelijk risico’s voor onze medewerkers en u als bewoner. Hierdoor kan de dienstverlening de komende periode langer duren waardoor wij op een later tijdstip in uw wijk zijn dan, dat u gewend bent.

 

Veiligheid

Dat er meer mensen thuis zijn, zien onze medewerkers ook op straat. Hoewel er minder verkeer is, is het momenteel drukker dan normaal in de woonwijken. Er staan meer auto’s langs de weg geparkeerd en er zijn veel kinderen op straat. Foutief of dubbel geparkeerde auto’s zorgen voor onveilige situaties. Dit vraagt extra alertheid van onze chauffeurs. Wij verzoeken u hier als bewoner alert op te zijn en uw kinderen erop te attenderen dat onze werkzaamheden plaatsvinden.

 

Lunch in de wijk

Meerlanden heeft diverse preventieve maatregelen genomen, waaronder het beperken van fysiek contact tussen onze medewerkers maar ook in het contact met bewoners en klanten. Uit voorzorg zijn onze kantines en ontmoetingsplekken op locaties gesloten. Medewerkers van de inzameling, reiniging en beheer openbare ruimte activiteiten lunchen de komende periode op de locatie waar ze op dat moment werkzaam zijn. Ook in woonwijken. Hierdoor kunt u stilstaande voertuigen signaleren, uiteraard op een veilige locatie.

 

KCA-inzameling op locatie tijdelijk gestopt

De inzameling van klein chemisch afval (KCA) op locatie in de gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Noordwijk (dorpen Noordwijkerhout en De Zilk) is tijdelijk stopgezet. Wij verzoeken bewoners KCA langer te bewaren of – als dat niet lukt – naar de milieustraat te brengen (zie ook berichtgeving over drukte op milieustraten).

Voor Noordwijkerhout en De Zilk geldt dat de KCA-wagen tijdelijk verplaatst is naar de milieustraat op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Landelijke compostdag

De Landelijke Compostdag van 28 maart is geannuleerd. We zoeken naar een later tijdstip dit jaar om u alsnog te bedanken voor het scheiden van GFT en Etensresten.

 

Rondleidingen

Op dit moment hebben wij alle rondleidingen geannuleerd en nemen wij geen verzoeken voor nieuwe rondleidingen aan.

 

Met de nodige flexibiliteit zetten wij ons in om op een verantwoorde wijze onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Het belangrijkste is en blijft uw en onze gezondheid!