Meerlanden werkt er hard aan om al haar dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren, aangezien deze tot de cruciale en vitale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaan bij de uitbraak van het coronavirus. Uiteraard heeft Meerlanden maatregelen genomen in verband met de gezondheid van de bewoners en de eigen medewerkers. Hieronder een overzicht.

Maatregelen dienstverlening rondom coronavirus

Laatste update: 29 mei 2020

Afvalinzameling

Inzameling opgeschaald

Door de coronamaatregelen ziet Meerlanden in alle wijken een sterke toename van het aanbod van afval en grondstoffenstromen. Dit is een landelijke ontwikkeling als gevolg van dat meer mensen thuiswerken door het Covid-19 virus. Het gaat om gemiddeld 10 tot 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers structureel sneller vol zitten. Bij de verzamelcontainers zien we veel meer afval dat naast de verzamelcontainer geplaatst wordt omdat deze vol is of het niet door de opening van de containers past (bijplaatsingen), maar ook illegale stort. Dit is afval dat niet in de verzamelcontainer mag, maar toch aangeboden wordt bijv. omdat het te druk is op de milieustraat of om er sneller vanaf te zijn.

Meerlanden heeft sinds half maart verschillende maatregelen genomen om de dienstverlening door te laten gaan. Enerzijds maatregelen de ledigingsfrequentie te kunnen opschalen anderzijds maatregelen om onze medewerkers binnen de RIVM-richtlijnen veilig te kunnen laten werken.

Zo is het aantal inzamelingen opgeschaald en wordt er op maximale capaciteit gereden, waardoor er nu ongeveer 20% meer ledigingen plaats vinden dan normaal. Er worden structureel meer voertuigen en mensen ingezet om dit te realiseren. In april en mei is er ook op alle feestdagen doorgewerkt en ingezameld, normaliter vindt er op feestdagen geen inzameling plaats. Deze aanpassingen vergt bovenmatige inspanning en bereidheid van onze medewerkers en zorgt er voordat de beschikbare voertuigen op maximale capaciteit worden ingezet.

Na het inzamelen van afval en grondstoffen, dient dit ook te worden verwerkt. Vooral in het weekend kunnen de ledigingen niet verder worden opgeschaald omdat Meerlanden het ingezamelde afval niet kan aanbieden bij verwerkers, die dan gesloten zijn.

Wij vragen u begrip te hebben voor de uitzonderlijke situatie die ontstaat door het Covid-19 virus. Maar u kunt ons als inwoner ook helpen! Hoe minder capaciteit en tijd wij hoeven te besteden aan bijplaatsingen en illegale stort hoe meer wij ons kunnen richten op de inzameling. Is een container tijdelijk niet beschikbaar? Houdt dan uw afval en grondstoffen in huis en biedt het een dag later aan. Biedt vooral geen afval aan bij de verzamelcontainer wat er niet hoort.

Aalsmeer

Ondanks de hierboven genoemde maatregelen lukt het niet alle verzamelcontainers in Aalsmeer en de regio de gehele week beschikbaar te hebben. In de week van 4 tot 10 mei zijn de effecten hiervan nadrukkelijk zichtbaar geweest in Kudelstaart. Dit betreuren wij uiteraard.

In overleg met de gemeente Aalsmeer zal Meerlanden op kritieke locaties de mogelijkheid van het tijdelijk plaatsen van extra verzamelcontainers onderzoeken. Deze week is er al een extra verzamelcontainer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken geplaatst op de Zwanebloemweg in Kudelstaart.

Oproep: textiel niet wegbrengen, bewaren tot nader orde

Landelijk hebben textielverwerkers door de coronacrisis grote uitdagingen met het sorteren en verwerken van het ingezamelde textiel. De sortering ligt nagenoeg stil en ook de verkoop en export van textiel en kleding is lastiger geworden door de huidige landelijke maatregelen. Wij begrijpen dat er in de huishoudens nu veel opgeruimd wordt, maar we vragen een ieder om waar mogelijk het textiel voorlopig thuis op een droge plek te bewaren. Op die wijze kunnen wordt de kwaliteit van het textiel niet aangetast en kan het op een later moment verwerkt worden.

Afvalinzameling in de wijken

Aangezien veel mensen thuiswerken en de scholen dicht zijn komt er meer afval vrij bij huishoudens dan in een normale werkweek. Meerlanden zet zich in om dit extra afval in te zamelen. Maar we houden als organisatie ook rekening met het coronavirus en de mogelijk risico’s voor onze medewerkers en u als bewoner. Hierdoor kan de dienstverlening de komende periode langer duren waardoor wij op een later tijdstip in uw wijk zijn dan, dat u gewend bent.

 

Afvalinzameling bij bedrijven

Door de gevolgen van de coronacrisis zullen er met Pinksteren geen vervangende inzameldagen worden  gereden. Rolcontainers van klanten worden tijdens de eerstvolgende reguliere ronde geledigd. Indien u niet tot de volgende reguliere lediging kunt wachten zullen wij op uw verzoek een kosteloze extra lediging voor u inplannen. U kunt ons daarvoor bereiken op: bedrijfsafval@meerlanden.nl.

 

Volle verzamelcontainers

U hoeft niet te bellen of te mailen over volle verzamelcontainers bij u in de wijk. Wij zijn ons ervan bewust dat deze momenteel sneller vol raken en zijn hier extra alert op. Rekening houdend met de maatregelen, proberen wij deze zo goed mogelijk in bedrijf te houden. U kunt ons helpen door geen afval bij te plaatsen, maar dit in een andere container voor dezelfde afvalstroom te gooien. Of door het afval even thuis te houden, totdat de container weer leeg is. Bij voorbaat dank.

 

Grofvuilafspraak maken

Inwoners van Haarlemmermeer, Diemen en Aalsmeer kunnen via onze servicemodule Grofvuilafspraak zelf een afspraak maken om thuis grofvuil op te laten halen. Inwoners van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Lisse of Noordwijkerhout bellen met Publieksinformatie via 0297-381 717. Woont u in de gemeente Hillegom dan belt u met het Klant Contact Centrum van de gemeente via 14 0252.

 

Uw milieustraatbezoek

 

Milieustraat Lisse standaard open van 08:00 t0t 12:00

Vanaf maandag 28 augustus is de milieustraat Lisse van maandag t/m zaterdag geopend van 08:00-12:00.

Gemeente Bloemendaal: milieustraat Overveen open op afspraak, milieustraat Heemstede niet bezoeken

De milieustraat in  Overveen kan enkel op afspraak bezocht worden. Dit kan online of telefonisch.
Bellen kan op werkdagen naar nummer 14 023. Tijdelijke openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Ook inwoners van Bennebroek en Vogelenzang moeten naar Overveen.De milieustraat in Heemstede is niet beschikbaar voor mensen uit de gemeente Bloemendaal. Voor de veiligheid van onze inwoners en onze medewerkers vragen we afval zoveel mogelijk op te sparen. Bent u aan het verhuizen of heeft u om een andere dringende reden veel afval? Sorteer dit thuis voordat u naar de milieustraat komt.

Regels op de milieustraat

  • Kom alleen als het niet anders kan
  • Sorteer het afval thuis alvast
  • Neem alleen afval mee dat niet in een rolemmer past
  • Kom met zo min mogelijk mensen
  • Houdt 1,5 meter afstand

Oproep bewoners Haarlemmermeer: kies voor milieustraat Rijsenhout i.p.v. Heemstede

Bewoners van Gemeente Haarlemmermeer worden vriendelijk verzocht om de milieustraat in Heemstede niet te bezoeken. Het is er erg druk en er ontstaan verkeersproblemen op de openbare weg. U kunt uw spullen naar de milieustraat in Rijsenhout brengen. Kom dan alstublieft alleen met volle vrachten.

 

Maximaal aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat

Om de gezondheid van onze collega’s en bewoners zo goed mogelijk te kunnen borgen wordt vanaf dinsdag 24 maart nog een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op onze milieustraten. Op de milieustraten in Rijsenhout en Heemstede mogen nog maximaal vier klanten tegelijkertijd worden toegelaten. Op de overige milieustraten Diemen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is dit maximaal 2 klanten per keer. Wij verzoeken u alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van onze medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden.

 

Lange wachtrijen op de milieustraat

Omdat veel mensen niet stil kunnen zitten thuis en aan het werk zijn geslagen, kennen lange wachtrijen op de milieustraat. Omdat we in verband met het coronavirus bovendien een beperkt aantal voertuigen tegelijk toelaten op de milieustraat is het veel drukker dan normaal. Is het niet noodzakelijk om per se dit weekend naar de milieustraat te komen, stel het bezoek dan uit.

Wij roepen bewoners nadrukkelijk op goed te overwegen of een bezoek aan de milieustraat noodzakelijk is!

 

Alleen pinnen op milieustraten

Wij doen een dringend beroep op bezoekers van onze milieustraten om alleen te pinnen bij het betalen. Bij contant betalen komen klant en medewerker vaak met elkaar in aanraking en dat is vanwege het coronavirus ongewenst.

Veiligheid

Dat er meer mensen thuis zijn, zien onze medewerkers ook op straat. Hoewel er minder verkeer is, is het momenteel drukker dan normaal in de woonwijken. Er staan meer auto’s langs de weg geparkeerd en er zijn veel kinderen op straat. Foutief of dubbel geparkeerde auto’s zorgen voor onveilige situaties. Dit vraagt extra alertheid van onze chauffeurs. Wij verzoeken u hier als bewoner alert op te zijn en uw kinderen erop te attenderen dat onze werkzaamheden plaatsvinden.

 

Lunch in de wijk

Meerlanden heeft diverse preventieve maatregelen genomen, waaronder het beperken van fysiek contact tussen onze medewerkers maar ook in het contact met bewoners en klanten. Uit voorzorg zijn onze kantines en ontmoetingsplekken op locaties gesloten. Medewerkers van de inzameling, reiniging en beheer openbare ruimte activiteiten lunchen de komende periode op de locatie waar ze op dat moment werkzaam zijn. Ook in woonwijken. Hierdoor kunt u stilstaande voertuigen signaleren, uiteraard op een veilige locatie.

 

KCA-inzameling op locatie tijdelijk gestopt

De inzameling van klein chemisch afval (KCA) op locatie in de gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Noordwijk (dorpen Noordwijkerhout en De Zilk) is tijdelijk stopgezet. Wij verzoeken bewoners KCA langer te bewaren of – als dat niet lukt – naar de milieustraat te brengen (zie ook berichtgeving over drukte op milieustraten).

Voor Noordwijkerhout en De Zilk geldt dat de KCA-wagen tijdelijk verplaatst is naar de milieustraat op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Kringloopwinkel Meerwinkel opent voorzichtig haar deuren

Vanaf heden opent Kringloopwinkel Meerlanden haar deuren weer, maar worden de maatregelen van het RIVM in acht genomen. Ook de brenglocatie aan de Daalmeerstraat in Hoofddorp is weer geopend.

 

Overige maatregelen

Vrijdagmarkt in Hoofddorp verdeeld over drie pleinen

Om er voor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt en veilig boodschappen kan doen is de vrijdagmarkt in het centrum van Hoofddorp verspreid over drie pleinen: het Burgemeester van Stamplein, het Dik Tromplein en het Raadhuisplein. Op zoek naar een specifieke verkoper? Bekijk de marktindeling via Google Maps.

 

Landelijke compostdag

De Landelijke Compostdag van 28 maart is geannuleerd. We zoeken naar een later tijdstip dit jaar om u alsnog te bedanken voor het scheiden van GFT en Etensresten.

 

Rondleidingen

Op dit moment hebben wij alle rondleidingen geannuleerd en nemen wij geen verzoeken voor nieuwe rondleidingen aan.

 

Contact

Veel bewoners zoeken op dit moment telefonisch contact met Publieksinformatie en veel bedrijfsklanten met de Front Office. Dit levert extra drukte op, terwijl ook wij genoodzaakt zijn medewerkers (deels) vanuit huis te laten werken. Wij vragen u daarom vriendelijk alleen met spoedvragen te bellen. Veel zaken kunt u regelen via formulieren op onze website. Daarnaast kunt u uw verzoeken mailen naar:

 

Met de nodige flexibiliteit zetten wij ons in om op een verantwoorde wijze onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Het belangrijkste is en blijft uw en onze gezondheid!

Schakel titel

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>